Věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Urči druh věty. Pak stiskni KONTROLA.
Věty přací jsou věty, kterými vyjadřujeme přání.
Věty rozkazovací jsou věty, kterými něco rozkazujeme.
Věty tázací jsou věty, kterými se na něco ptáme (tážeme).
Věty oznamovací jsou věty, kterými něco oznamujeme.
1. Nestačil by jeden koš? 6. Vypravujte o výletě.
2. Teta hraje na flétnu. 7. Ať se brzy vrátíte.
3. Zavři rychle dveře! 8. Na nebi letělo letadlo.
4. Kéž už přijde maminka. 9. Co jíte nejraději?
5. Venku právě nasněžilo. 10. Jirko, podej Otovi ruku!