VĚTY PŘACÍ

Doplň k obrázkům věty, kterými si osoby něco přejí. Pak stiskni KONTROLA.
Věty přací jsou věty, kterými vyjadřujeme přání. Na začátku věty přací se píše velké písmeno, na konci vždy tečka. Melodie hlasu na konci věty klesá.
??????
??????
??????
??????
??????