POŘADÍ VĚT

Seřaď věty. Do rámečků doplň čísla pořadí vět tak, jak jdou za sebou v pohádce. Když budeš mít vše hotovo, stisklni KONTROLA.

O Šípkové Růžence

???
Spící princezna se probudila.
Jednou přijel princ a růže vysekal.
V království se narodila Růženka.
Probudilo se též celé království.
Sudička jí předpověděla neštěstí.
Nakonec si Růženka vzala prince.
Růženka se píchla o trn a usnula.
Usnulo všechno v království.
Princ objevil Růženku a políbil ji.
Královský hrad zarostl růžemi.