PODSTATNÁ JMÉNA

Co schází kuchaři????Postupuj (klikej) jen po podstatných jménech.
zelenýnebo
naprotožedesetpod
vžlutámůj
sedíadruhýzpívá
pěkněpíšeme
anizlobívelkážemalujeilepil
????????????????????????