PODSTATNÁ JMÉNA

Vyber u podstatného jména slovo, kterým na něho ukážeme. Pak stiskni KONTROLA.
Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a mohou označovat:
JEDNU osobu, zvíře nebo věc
??? ??? ??? ???
Ukazujeme na ně slovy: ten, ta, to.
DVĚ či VÍCE osob, zvířat nebo věcí
??? ??? ??? ???
Ukazujeme na ně slovy: ti, ty, ta.
(Slova ten, ta, to - ti, ty, ta se nazývají ukazovací zájmena.)
mravenec
hříbek
pastelka
poleno
meruňka
babička
dědeček
sešit
kuře
kočička
mravenci
hříbky
pastelky
polena
vajíčka
babičky
dědečci
sešity
kuřata
kolena