VĚTY OZNAMOVACÍ

Doplň k obrázkům věty, kterými osoby něco oznamují druhým lidem. Pak stiskni KONTROLA.
Věty oznamovací jsou věty, kterými něco oznamujeme.
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???
??? ???