Opis a přepis - věta

Pozorně si přečti text a doplň správné odpovědi. Pak stiskni Kontrola.
Před domem máme ořechy. Chodí sem malé zvířátko. Je to rezavé a má huňatý ocas. Běhá po větvích jako šipka. Hledá něco na zub. Co je to za zvířátko?
??? ??? ??? ???

Vyprávění má celkem vět:
Věta pátá zní:
Věta druhá začíná na písmeno:
Věta šestá má na konci:
Věta třetí má celkem slov:
??? Kolikátá věta začíná na toto písmeno?