Tvrdá slabika ny nebo ný

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ny???ny??????
černé ostruži
pil žáček
keselé citró
město mburk
hod dědeček
byl u Ale
sladké zmrzli
zvo na věži
sla slaneček
koře stromů
mámi oči
jas měsíc
žluté tulipá
vysoké komí
červené mali
žlutozele
všech knihy
bělásek zel
haj se psem
báječ den
četl novi
krás svetr
stě domku
natáhl hodi