Měkká slabika ni nebo ní

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ni???ni??????
lékarčka
velká žina
básčka
vyčechal
komiček
ciferk
učebce
akvarij
vesce
železce
ohček
trojúhelk
zahradk
zké Tatry
rosčka
bubek
Anton
luštěna
námořk
kdo
čarodějce
chodk
spálena
prame