Tvrdá slabika ky nebo ký

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ky???ky??????
tři ser
čes jazyk
hous
prud kopec
nové hrač
hor čaj
borův
sladké hruš
vepřová ta
zub se ve
tiché kro
černé koč
chá
úz pásek
ten hlásek
tara
zlomené tuž
hoř lék
dvě sun
afric slon
vyso strom
domeč
tmavé mra
hez obraz