Měkká slabika ji nebo jí

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ji???ji??????
řinka
město čín
postka
pracucí lid
bolavý cen
naše děny
novatka
oční spovka
hozápad
noch
boště
rybí kry
churavě
strorenský
zastit mír
dlonosič
t se psem
odnud
vrba va
delna
dočka mléka
cestu
zdní kolo
okolosto