Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA.
nový výta, Bedři, Oldři a Vojtě, obsa knihy, koňský dosti, studený čeni, policejní zása, malý stra, sed a le, sever a ji, veliký průšvi, požární popla, nesnesitelný zápa, ženi a nevěsta, prá pod dveřmi, utírat pra na stole, tajný odposle, Slovák a Če, náde a výde, splacený dlu, hodně kobli, nekonečný smí,