Tvrdá slabika dy nebo dý

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Dy???dy??????
hvěz svítí
le roztály
našel pokla
chá rychle
hory Besky
ka a meč
dalekohle
bydlí u dě
mla a starý
zlaté pokla
nechat
viděl medvě
hně pes
chu žebrák
plné obcho
ble papír
ovocné sa
čeká do stře
blonna
řeka je
pes bernarn
chací cesty
něk příště
počítá příkla