Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA.
Zlomený prs, obě a večeře, se a leh, rychlý strakapou, studený le, javorový lis, nebezpečný je, velký chrous, výcho a zápa, devě a pě, zavřený obcho, ořechový dor, zpívající droz, náš souse, mám hla, dobrý kamará, šes kare.