Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň na konci slova souhlásku . Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
(strakapoud - bez strakapouda - proto napíšeme na konci slova d)
??? gepar (s )??? angreš (dva )
??? bažan (pro )??? zácho (k )
??? pohle (pět )??? špená (pod )