Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň na konci slova souhlásku . Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
(vzducholoď - bez vzducholodi - proto napíšeme na konci slova ď)
??? rukoje (bez )??? hru (bolest na )
??? sa (on včera )??? žer (na )
??? rtu (bez )??? zame (on zítra )