Měkká slabika ci nebo cí

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ci???ci??????
tři vrab
řeka dlina
sterna vody
sařovna
let k měsí
moji bratran
jede po dálni
keř troník
zokrajný
p šátku
bez pomo
viděl opi
Celie
bi nástroje
chladí stroj
daleký l
čte zařízení
cvik na lavi
sař a král
tlivý nos
balí papír
dva chlap
volal Ali
dva otakár