Měkká slabika či nebo čí

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Či???či???Čí???čí
ryba chavec
vyštěný
nevypotal
srdtý tvar
sladká tynka
město Děn
pavunka
perná kočka
dobronnost
město Jin
babičn vlas
koza me
pánský krej
ryba ml
odtání
stát na
odponek
živoch
potadlo
čerstvé pevo
palanka
zlonec
velký hřebn
zlý pes vr