Tvrdá slabika chy nebo chý

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Chy???chy???Chý???chý
Če
jednodu
vytralý
dřevěná še
bička
puřek
du
su ručník
obě plo
trácký
m
kuňský
Ti oceán
netit
paní lková
vysoké vr
přitit
t
první je li
tat míč
ř vody
bovat
prostodu
ustat