Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA.
Vysoký mrakodra, tmavý skle, město Che, nedodržel sli, ru a líc mince, řekl vti, oka na střeše, těžký náku, zdravý pohy, košík hu, udělal přešla, vstu do domu, hora Ří, Fili, Proko a Jaku, kvákání ža, zvuk velry, jel na pohře, klu důchodců, šel kolem vr., bramborový škro.