Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň na konci slova souhlásku . Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
(sloup - bez sloupu - proto napíšeme na konci slova p)
??? hři (bez )??? co (malý )
??? dží (pět )??? chlu (hodně )
??? šrou (u )??? du (pod )