Slabiky bě, pě, vě, mě

Napiš slovní spojení s předložkou tak, aby slovo podle obrázku obsahovalo jednu ze slabik bě, pě, vě, mě.
????????? ????????? ????????? ?????????
ke ??? -
bez ??? -
na ??? -
v ??? -
na ??? -
na ??? -
o ??? -
ke ??? -
na ??? -
o ??? -
na ??? -
v ??? -
v ??? -
na ??? -
v ??? -