Doplňujeme: ??? ??? ??? ??? ??? ??? nebo ???

Přečti si větu a doplň do slov správnou skupinu písmen. Pak stiskni KONTROLA.
Je nele ráno. Ček, Špán ží na hřiš. Zbyk a Zdek si už kopou míčem. ruška, tka a Anlka pletou nečky z jarních ktin. Je krás. Sluníčko svítí, je slyšet zv ptáků. Odpoledne pojedou Špán a Anlka s rodiči za dečkem. da bydlí v kné chalu za stem na venko. ti se už ší na dův zřinec. V chlí tam čeká kravička Slana, jeh Maj a hří louš.