CO UŽ VÍME O DRUZÍCH SLOV

Přiřaď k otázkám jejich správné odpovědi. Pak stiskni KONTROLA.
1. Podstatná jména jsou názvy čeho?
2. Kterými slovy ukazukeme na podstatná jména?
3. Jaká jména musíme psát s velkým počátečním písmenem?
4. Z čeho se skládají vlastní jména osob?
5. Jak nazýváme slova, která spojují slova nebo věty?
6. Před kterými spojkami se čárka zpravidla nepíše?
7. Jak říkáme slovům v, přes, o, na, u, pod, z, od, k, po?
8. Jak vyslovujeme předložky se slovem, ke kterému patří?
9. Jak píšeme předložky se slovem, ke kterému patří?
10. Jak nazýváme slova, která říkají, co osoby, věci a zvířata dělají?