DRUHY HLÁSEK VE SLOVĚ

Doplň tabulku. Není-li ve slově daná hláska, napiš pomlčku - . Pak stiskni KONTROLA.
SLOVOsamohlásky
krátké
sam.
dlou.
dvoj-
hlás.
souhlásky
tvrdé
souhlásky
měkké
souhlásky
obojetné
automapách,,,,
přežvýkavci,,,,,,
pantoflíček,,,,,,
pracovitý,,,,
trojslabičné,,,,,,,
štěňatům,,,