LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Zápisy 5.ročník
ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK
VLASTIVĚDA - dějepis VLASTIVĚDA - zeměpis PŘÍRODOVĚDA
01. Opakování dějin - letopočty 01. Praha a její okolí 02. Rozmanitost přírody
02. Opakování dějin - panovníci 02. Střední Čechy 03. Podmínky života na Zemi
03. Život poddaných 03. Východní Čechy 04. Podnebné pásy
04. Doba osvícenská 04. Severní Čechy 05. Počasí a podnebí
05. Obrození českého jazyka 05. Západní Čechy 06. Přizpůsobivost rostlin a živočichů
06. Buditelé českého národa 06. Jižní Čechy 07. Cesty za potravou
07. Vynálezy mění svět 07. Českomoravská vrchovina 08. Tropický deštný les
08. Rozkvět kultury a umění 08. Severní Morava 09. Savany
09. Politické probuzení 09. Brno 10. Pouště
10. Nespravedlivé Rakousko 10. Střední a jižní Morava 11. Subtropický pás
11. Národ sobě 11. Planeta Země 12. Mírný pás
13. Hospodářský růst českých zemí 12. Evropa - poloha 13. Polární pás
14. Nové uspořádání společnosti 13. Evropa - povrch 14. Oceány
15. První světová válka 14. Evropa - podnebí 17. Třídění organismů: jehličnany
16. Vznik Československé republiky 15. Evropa - vodstvo 18. Třídění organismů: listnáče
17. ČSR - tvář nového státu 16. Evropa - rostlinstvo a živočišstvo 19. Třídění organismů: dřeviny ovocné
18. První prezident - T.G.Masaryk 17. Státy Evropy a jejich hlavní města 20. Třídění organismů: byliny
19. Jak se žilo v první republice 18. Evropská unie 21. Třídění organismů: nekvetoucí rostl.
20. Republika se hroutí 19. Německo 22. Třídění organismů: houby a lišejníky
21. Okupace českých zemí 20. Rakousko 27. Třídění organismů: bezobratlí
22. Boj proti nacistům 21. Slovensko 31. Třídění organismů: obratlovci - ryby
23. Osvobození - vznik nového ČSR 22. Polsko 34. Třídění org: obratlovci - obojživelníci
24. Období komunistické vlády   37. Třídění organismů: obratlovci - plazi
25. Od totality k demokracii   39. Třídění organismů: obratlovci - ptáci
26. Návrat k demokracii - nové naděje   42. Třídění organismů: obratlovci - savci
27. Vznik České republiky   44. Ochrana rostlin a živočichů
    46. Člověk součástí přírody
    47. Lidské tělo
    48. Kostra - opora těla
    49. Svaly - ústrojí pohybu
    50. Kůže
    51. Oběhová soustava
    53. Dýchací soustava
    54. Trávicí soustava
    55. Močová soustava
    56. Rozmnožovací soustava
    57. Nervová soustava
    58. Smyslová ústrojí
    61. Magnetická síla
    62. Gravitační síla
    63. Sluneční soustava
    64. Měsíc a jeho podoby
    65. Střídání dne a noci
    66. Střídání ročních období 

TOPlist