LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Soutěže
  OBČAS VE VÝUCE
  PRACUJEME VE SKUPINKÁCH,
  KDE MÁ KAŽDÝ DŮLEŽITOU ROLI.

  VEDOUCÍ
  • Každý je zapojený v práci
  • Čte zadání úkolu
  • Tiší skupinu

 

  PISATEL
  • Začíná psát
  • Zajistí podpisy na listech
  • Hlídá čas

  MLUVČÍ
  • Prezentuje práci skupiny
  • Hodnotí práci ve skupině
  • Hlídá téma

 

  POSEL
  • Připravuje pomůcky
  • Všichni na svém místě
  • Sbírá na konci dne sešity *

 
  SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU          tabulka 
   PRAVIDLA ŠKOLNÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE:  
V pololetí proběhne první vyhodnocení soutěže v tělocvičně. Všichni žáci, kteří nasbírají více než 150 kg, dostanou drobné odměny. Soutěž pak bude pokračovat i ve 2. pololetí.
Na konci školního roku se soutěž vyhodnotí a 40 žáků, kteří přinesou za celý školní rok nejvíce starého papíru, pojede zdarma na výlet.

 

TOPlist