LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Moje třída
ZAJÍMAVÉ STRÁNKY
TŘÍDA 2.B
Vítejte u nás. Najdete zde informace o plánovaných akcích naší třídy a školy, probírané učivo i zadané domácí úkoly pro nemocné, různé odkazy na procvičování učiva a další.
 
 AKTUÁLNÍ INFORMACE
28.6.  PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY   
Náš druhý školní rok uběhl jako voda. Přeji všem dětem krásné slunečné prázdniny a všem rodičům pohodovou dovolenou. Děkuji za pěkné kytičky a milé dárečky. Užijte si báječné léto plné hezkých zážitků.

20.6.  POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DNY  
Výuka od zítřejšího pátku bude končit v 11:40 hodin. Budeme si nosit: pouzdro, ŽK, pití, svačinku, papuče, tašku a nějakou svou knihu na čtení. Postupně si budeme rozdávat domů výkresy, sešity, ručník, někteří ještě TV a košík s VV i PČ věcmi. V úterý během výuky si vyslechneme koncert školních pěvecký sborů. Ve čtvrtek budu vydávat některým žákům přebytek peněz z TF tak, aby tam každému zůstalo stejně korun, asi 50 Kč na zakoupení sešitů do 3. třídy.

V pátek 28.6. bude v 8:00 v tělocvičně slavnostní zakončení školního roku (nepřezouváme se). Ve třídě si rozdáme vysvědčení, a potom zazvoníme deváťákům. Kdo má, si donese nějaký zvoneček (ne skleněný), kdo bude chtít, může si podepsaný či označený zvoneček nechat uschovat ve třídě, v září prvního dne budeme zvonit novým prvňáčkům. Výuka bude končit kolem 9:40 hodin.

5.6. KONTEJNER - poslední v tomto školním roce a výsledky sběru 
Do atria školy byl dnes přistaven kontejner na sběr. Sběrové balíky svažte a zvažte, uložte do kontejneru, pak sdělte přes ŽK počet kg. Využijte této poslední možnosti. Proběhlo vyhodnocení sběru za 2. pololetí. Naše třída se umístila na 3. místě. Obdrželi jsme poukázku na 500 Kč. Pět našich žáků, kteří nasbírali nejvíce sběru za celý školní rok, jelo zdarma na výlet pořádaný školou. Děkuji všem, kteří starý papír sbírali.

3.6.  Prohlédněte dětem vlasy, vyskytly se vši.  
 
24.5.  Setkání s občany  
Dne 3.6. v 16:00 hodin proběhne ve školní jídelně ZŠ K. Dvořáčka setkání s občany a vedením města na téma "Co vás trápí na 5. etapě".

19.5.  Info o ŠvP, výuka pro nejedoucí a změna rozvrhu hodin  
A) POSLEDNÍ INFO PRO JEDOUCÍ DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Odjezd: 27. 5. v 8:30 hodin (sraz v 8:00 hod.) u Komerční banky
Návrat: 31. 5. mezi 11:00 - 11:10 hodin ke KB

Před odjezdem (nejpozději do pátku 24.5.) odevzdají žáci ve škole učitelce podepsaný lísteček - Návratku, kde rodiče napíšou, zda půjde dítě po příjezdu ze ŠvP od Komerční banky domů samo nebo s doprovodem.

U autobusu učitelce odevzdáte vyplněnou bezinfekčnost (Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte) a zdravotnici odevzdáte průkaz pojištěnce a případně léky, které dítě užívá (podepsané jménem dítěte, třída a napsaný způsob užívání - vše vloženo do sáčku). Komu bývá špatně v autobuse, až u autobusu sní Kinedryl a v kapse bude mít sáček (sáček ať mají raději všichni žáci) pro případ náhlé žaludeční nevolnosti.

B) INFO PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NEJEDOU DO ŠvP
Žáci nejedoucí do ŠvP mají zajištěnou výuku v jiné třídě, věci si budou dávat do jejich šatny. Rozvrh hodin budou mít nalepený v ŽK. V pondělí a úterý se budou učit 5 hodin, středa až pátek jen 4 hodiny.

C) VÝUKA PODLE STARÉHO ROZVRHU HODIN
Poslední plavání bude 23.5. Po návratu ze ŠvP od 3.6. se budeme učit podle starého rozvrhu hodin. V pondělí a úterý bude 5 vyučovacích hodin. V pondělky a středy bude opět TV. Žáci si přinesou cvičební úbor i cvičky s bílou podrážkou do tělocvičny. Doporučuji ve dnech, kdy je TV chodit v teniskách (nechat je v šatně), bude-li přijatelné počasí, budeme chodit na hřiště.

17.5.  Společné fotografování  
Žáci dnes dostali lísteček ohledně společného fotografování ke konci školního roku, které proběhne 3.6. nebo 6.6. (kdyby bylo počasí nepříznivé). Společné foto za 45 Kč se bude platit z právě vybíraných 500 Kč. Kdo se bude chtít nechat vyfotit jednotlivě s kamarádem, tak za tuto fotku musí přinést 25 Kč předem i s vyplněným lístečkem.

16.5.  KONTEJNER  
Do atria školy byl dnes přistaven kontejner na sběr. Sběrové balíky svažte a zvažte, uložte do kontejneru, pak sdělte přes ŽK počet kg. Využijte této možnosti.

26.4.  DŮLEŽITÉ informace z třídních schůzek pro chybějící   
A) SBĚR
Kontejner přivezou do atria až kolem 15.5.
Sběr se bude sbírat do 10.6.
Výlet pro nejlepší sběrače se bude konat 14.6.

B) TŘÍDNÍ FOND - výběr peněz
Stav průměrně 8 Kč na žáka
Z peněz za jarmark nakoupím VV potřeby a výkresy
Nutno zakoupit do 3. třídy:
Pravopisné pětiminutovky 48 Kč
Písanky (2 sešity) 38 Kč
Vyjmenovaná slova hravě 35 Kč
Pracovní sešit do AJ 261 Kč + učebnice zdarma
Sešity 14 kusů do 3. třídy asi 60 Kč
Společné foto na konci roku 50 Kč
Celkem 492 Kč, po zaokrouhlení 500 Kč
Výběr částky 500 Kč nejpozději do 24.5.

C) Info ohledně ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Termín: 27. 5. – 31. 5. 2019  
Sraz: v pondělí 27. 5. v 8:00 hodin u Orla
Návrat: v pátek 31. 5. mezi 11:00 - 11:15
Seznam věcí jste již obdrželi.
Doplatek: 850 Kč nutno zaplatit do pondělí 20. 5.
Adresa pro napsání pohledů dětem dopředu:
Penzion Šance
Nová Ves 74
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

26.4.  Den Země  
V úterý 30.4. se koná na naší škole Den Země. Děti si přinesou aktovku, pouzdro, svačinku, pití, papuče a jako pomyslnou vstupenku do třídy svázaný balíček starého papíru, který se vejde do poloprázdné aktovky místo učebnic. Oblečte děti sportovně, některé aktivity budou probíhat i ve venkovních prostorách školy. Výuka končí ve 12:10 hodin.

15.4.  Třídní schůzky 
Ve čtvrtek 25.4. se konají v 16:00 hodin hromadné třídní schůzky.

10.4.  Půjdeme se podívat na krásný muzikál  
Ve středu 24.4. jdeme během výuky do Domu kultury v Orlové na muzikál Ferda Mravenec. Vrátíme se kolem 12:00 hodin. Peníze na vstupenku 110 Kč vybírám do 23.4.

25.3.  Volno ředitele školy 
Na čtvrtek a pátek 4. a 5. dubna je vyhlášeno volno ředitele školy. Školní jídelna je v provozu od 11:40 do 14:00 hodin pro všechny, kteří se běžně stravují. Pokud žáci oběd nechtějí, musí to nahlásit vedoucí školní jídelny při placení. Kdo platí převodem, tak nahlásí nejpozději do 29.3.

15.3.  Foto na bazéně - 3 kusy 10 x 15 cm za 65 Kč 
Žáci si dnes lepili lísteček ohledně fotografování na bazéně v Orlové, které proběhne ve čtvrtek 28. března. Kdo máte zájem, nechat své dítě vyfotit, pošlete dopředu vyplněný lísteček i částku 65 Kč. Toto se nebude platit z třídního fondu.

12.3.  Výuka příští týden - bude dvojhodina plavání 
V pondělí 18.3. bude vyučování do 11:40. Ve čtvrtek 21.3. budeme mít 2 hodiny plavání, výuka bude končit kolem 13:20 (až nás přiveze autobus).

11.3.  Velikonoční jarmark a Den otevřených dveří + kontejner
Ve čtvrtek 28.3. se koná Den otevřených dveří. Dopoledne můžete navštívit výuku (1. a 2. vyučovací hodinu, pak jedeme na plavání). Odpoledne od 14:00 do 17:00 si můžete prohlédnout prostory školy, zakoupit výrobky dětí s velikonoční tématikou a navštívit bleší trh - vše za 5 Kč.
Dnes byl přistaven do atria školy KONTEJNER na staý papír.

8.3.  Sbírka pro psí útulky  
Na naší škole probíhá do 20. 5. sbírka pro pejsky. Sbírají se: stará vodítka, deky, hračky, granule, oblečky, pamlsky atd. Vše, co se vybere, poputuje do útulku v Dětmarovicích.

26.2.  Prohlídka hlav a výběr peněz za dopravu na plavání  
Prohlédněte dětem vlasy, vyskytly se vši.
Do 25.3. se vybírá 175 Kč za autobusovou dopravu na plavání.

18.2.  Výběr finanční zálohy na školu v přírodě   
Pro ty, co se přihlásili do školy v přírodě. Nejpozději do 28. února se vybírá záloha ve výši 700 Kč na školu v přírodě. Můžete již zaplatit celou částku, což je 1 550 Kč.

23.1.  VÝUKA V PŘÍŠTÍM TÝDNU  
V pondělí jdeme během výuky do domu kultury v Orlové na divadelní představení. V úterý máme 4 vyučovací hodiny. Ve čtvrtek se rozdává vysvědčení (přinést si fólii), pak jedeme na 1. plavání. V pátek jsou pololetní prázdniny.

17.1.  PLAVÁNÍ - bližší informace a ÚPRAVA ROZVRHU HODIN
První lekci plavání máme ve čtvrtek 31. ledna. Po dobu výuky plavání v týdnu od 28.1. bude upraven rozvrh hodin takto:
V pondělky místo TV bude PČ.
V úterky máme první 4 VH, konec výuky v 11:40.
Ve středy místo TV bude ČT.
Ve čtvrtky máme 5 VH, místo PČ bude HV, pak plavání, konec výuky ve 12:35 hodin, až si přijdeme do šaten pro aktovky.
VĚCI NA PLAVÁNÍ BUDOU V IGELITCE: plavky, (děvčata ať mají z vlasů culík či copy a musí mít plaveckou čepici), ručník, hřeben, na mokré věci sáček. Tekuté mýdlo vezmu ze třídy.

21.12.  PŘÁNÍ NA VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2019 
Přeji všem dětem a jejich rodičům krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2019. Kdo z druháčků objeví pod stromečkem knížku, nechť si ji započne číst a přinese nám ji v lednu ukázat do školy.

20.12.  V LEDNU ZAČNE VÝUKA PLAVÁNÍ - předběžné info
Od 31. ledna 2019 začíná povinná výuka plavání. Každý žák přinese začátkem ledna zpět rodičem vyplněné čestné prohlášení (rozdáno dnes), že se výuky plavání může zúčastnit. Plavání bude vždy ve čtvrtek v čase od 11:00 do 12:00 hodin. Budeme jezdit tam i zpět autobusem. Cenu za jízdy se dozvíme později. Po dobu výuky plavání bude upraven rozvrh hodin, více informací až začátkem ledna.

18.12.  VÁNOČNÍ BESÍDKA  
V pátek 21.12. si uděláme třídní vánoční besídku. Žáci si donesou: pouzdro, papuče, svačinku (na ochutnání jen pár kousků cukroví), pití, jedno umyté jablíčko, lodičku z ořechové skořápky s přilepenou malou svíčičkou, na skupinu jednu plastovou misku pro pouštění lodiček a domluvené dvojice žáků každý pěkně zabalený dárek v hodnotě kolem 30 Kč.

16.11. ŠKOLA V PŘÍRODĚ A VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  
Dnes dostali žáci dva lístečky. První lísteček s nabídkou vánočního fotografování (3ks 13/18cm), které proběhne 20.11. Kdo své dítě nechá vyfotit, ať pošle zpět vyplněný lísteček i s penězi (nejlépe s přesnou částkou 75 Kč). Toto nebudu platit z třídního fondu.

Druhý je přihláška do školy v přírodě v penzionu Šance (Nová Ves u Frýdlantu), v termínu 27.5. - 31.5.2019 za cenu 1 550 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný režim, autobus, drobné odměny). Protože je kapacita 45 žáků, přednost budou mít děti, které ještě ve škole v přírodě nebyly. Ostatní žáci budou zařazeni jako náhradníci. Záloha ve výši 700 Kč, musí být uhrazena nejpozději do 28. 2. 2019, doplatek 850 Kč - nejpozději do 20. 5. 2019. Prosím, přineste zpět vyplněnou návratku na třídní schůzky nebo pošlete do konce příštího týdne.

14.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONTEJNER 
Ve čtvrtek 22.11. se konají v 16:00 hodin hromadné třídní schůzky. Účast nutná. Do atria školy bude v pondělí 19. listopadu přistaven kontejner na sběr. Sběrové balíky svažte a zvažte, uložte do kontejneru, pak sdělte přes ŽK počet kg.

27.9.  MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ SI UČIVA NA POČÍTAČI 
Žáci dnes dostali lísteček (hledejte ho v žákovské knížce) s přístupovými údaji na server Proškoly.cz, kde si mohou procvičovat dle výběru učivo. Ukázala jsem jim ve třídě, jak se přihlásit. Při zadávání jména (login) se musí napsat i ta spodní pomlčka.

24.9.  VÝLET DO ZOO V OSTRAVĚ 
V pondělí 8.10. jedeme do ZOO v Ostravě (nově se zoo jmenuje Zoologická zahrada a botanický park Ostrava), kde nás čeká výukový program Zvířata naší přírody. Ráno se sejdeme ještě ve třídě, odjezd autobusu od KB je až v 8:30 hodin. S sebou: batůžek, papuče, svačinku, pití a pláštěnku. Kapesné v rozumné míře (do 30 Kč). Návrat ke škole kolem 12:35 hodin.

5.9.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY + kontejner  
Ve čtvrtek 13.9. se konají v 16:00 hodin hromadné třídní schůzky. Účast nutná. Do atria školy dnes přivezli kontejner na sběr. Sběrové balíky svažte a zvažte, uložte do kontejneru, pak sdělte přes ŽK počet kg. Víčka od PET lahví se nesbírají.

31.8. PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN  - organizace  
První školní den 3. září budeme mít 2 hodiny, končíme v 9:40 hodin. S sebou: přezůvky, pití, nějaký zvoneček na zazvonění prvňáčkům a dobrou náladu. Obědy se vaří až od 4. září. Od úterý do pátku se učíme 4 hodiny, končíme tedy v 11:40 hodin.

30.8. SEZNAM POTŘEB DO 2. TŘÍDY - zajistí dětem rodiče: 
DO POUZDRA: (nekupujte váleček na zip, dělá hluk při hledání)
- 2 obyčejné tužky č. 2
- guma + ořezávátko se zásobníkem
- 2 pera Tornáda (nebo gumovatelné Pilot)
- 12 pastelek (hlavně červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá, černá)
- malé rovné pravítko (15 - 20 cm) na podtrhávání

DO AKTOVKY:
- velké desky na školní sešity A4 s gumkou
- 10 ks průhledných bezbarvých obalů na sešity A5
- 3 záložky do knihy
- 1 lenoch se širšími linkami do sešitu A5
- látkový ubrousek na svačinky
- umělohmotná láhev na pití (ne s brčkem)
- papuče s plnou patou ne cukle

DO SKŘÍNĚ POTŘEBY DO VV A PČ:
- kufřík, košík nebo krabice od bot na pomůcky podepsaná
- 2 kulaté štětce 1 větší 1 tenší + 1 velký plochý štětec + hadřík
- nízký kelímek na vodu nejlépe od Ramy (ne vysoký od jogurtu)
- nůžky s kulatými hroty (pro leváky levé)
- vodové barvy velké (české výroby)
- plastelína, voskové pastely
- tekuté lepidlo nejlépe Herkules 125g
- lepící tyčinka
- trhací bloček A5 nejlépe linkovaný
- zástěru nebo starou košili
- složené noviny na lavici (bez hanbatých obrázků) - ne igelit
- může být další větší sada pastelek nebo i fixy

DO TV:
- látkový pytlík na úbor
- cvičky ne s černou podrážkou
- elasťáky či kraťasy, tričko, tepláková souprava – vše označené

OSTATNÍ:
- krátký ručník s poutkem, podepsaný
- celé balení papírových kapesníků
- roličku toaletního papíru, mýdlo tekuté ještě máme
- obaly na učebnice kupte, až žáci knihy obdrží

NEKUPUJTE - ZAKOUPÍ SE HROMADNĚ SE SLEVOU:
- výkresy, barevné a náčrtkové papíry
- všechny sešity, úkolníček A5
- špejle, tuš, temperové barvy


TOPlist