LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Knihomol
KNIHOMOLÍČEK - ČTENÁŘ TŘÍDY

Umění číst budeme rozvíjet nejen při vyučování ale také ve volných chvilkách doma. Tato stránka slouží k motivaci, vyhledávání a čtení knížek mimo školu. Knihy si můžeme půjčovat i v pobočce Městské knihovny Orlová, která je na naší škole.
A protože správný knihomol se živí knížkami, měl by každý knihomolíček 3. třídy  během pololetí přečíst alespoň dvě nějaké vhodné knížky, za celý školní rok čtyři. (Čím více knížek spořádá, tím lépe, na konci školního roku budeme vyhodnocovat.) Po dočtení knížky si žáček doma vyplní a namaluje obrázek do čtenářského listu, který obdrží buď ve škole nebo si jej rodiče stáhnou ze stránek. Vyzdobený list s knihou přinese kdykoliv do školy do hodiny ČT. Přečtenou knihu nám malý čtenář stručně představí, povypráví, co ho zaujalo, ukáže obrázky v knížce a hlavně přečte kratičkou ukázku (dobře doma připravenou).

 ČTENÁŘSKÝ LIST  NÁMĚTY K ČETBĚ

Čtenářský list ke stažení v PDF nebo Word

Zápis o přečtené knížce má obsahovat:

  • Název knihy
  • Jméno a příjmení spisovatele
  • Jméno a příjmení ilustrátora
  • Stručný obsah (Co prožily hlavní postavy knížky - ve dvou až čtyřech větách vlastními slovy.)
  • Obrázek - pastelkami na téže stránce
Čerpejte  z ukázek v Čítankách nebo si knížku vypůjčte v nějaké knihovně.
Odkazy, inspirace na vhodné knihy:

 

 

 

 

 

 

Pro třídní schůzky
Generální souhlas
Vnitřní předpis
Čestné prohlášení
Plná moc
 

TOPlist