LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
14. školní týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 30.11. Vstup do školy v 7:45 z atria (parkoviště), nutno mít 2 roušky.
• M UČ str: 36/I., II., III.,
• Na pátek do PČ, kdo má, přinést zlatý papírek od čokolády, který se dá přilepit - vzadu musí mít nalepen tenký papír.
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 33
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S
N.Š. Čítanka 4 články do str: 62
a číst nějakou vypůjčenou knížku
ÚT 1.12.
• ČJ str: 32/zpaměti umět VS po P
• ČJ PS str: 26/3
MA NŠ Brno MA 4 1. díl str: 34
(dělení se zbyt., násobení dvojcif. čísel jednocif., slovní úlohy, kružnice a kruh, zlomky), číselný obor do 10 000
ST 2.12.
 
VL Alter Naše vlast do str: 23
ČR - povrch a vodstvo (opakování a procvičování naučeného) vyhledávání údajů v mapě
ČT 3.12.
 
Alter Rozmanit. pří. 1. díl do str: 33
2. díl str:  Zvířata u lidských obydlí
4.12.
 

 

13. školní týden od 23. listopadu do 27. listopadu 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 23.11. Každý den bude v 7:50 odkaz na Meet v internetové ŽK.
• ČJ Online výuka (UČ str: 29/VS po L zpaměti 1 – 3 ústně, 4 pís. do sešitu)
• M UČ str: 28/1 – 5 ústně, slovní úlohy modré puntíky písemně do sešitu
• VL UČ str: 22 jezera, rybníky a přehrady – zápis + vyhledat si na mapě
• VV Vytvoř si 2 brambor. tiskátka a střídavě potiskni celou plochu papíru
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 31
Vyjmenovaná slova po B, L, M
N.Š. Čítanka 4 články do str: 60
a číst nějakou vypůjčenou knížku
ÚT 24.11.
• M Online výuka (UČ str: 29/5 ústně, PS str: 28/3 + 4, a str: 29/3 písem.)
• ČJ Online výuka (PS str: 24/ 1 – 4, 5 Požádej, ať ti někdo nadikt. diktát)
• TV Zacvič si s hudbou na pohybovou skladbu Klokani nebo jinou píseň
• ČT str: 58- 59 číst báseně i pranostiky, splnit si úkoly – ústně
MA NŠ Brno MA 4 1. díl str: 30
Dělení se zbytkem, násobení dvojcif. čísel jednociferným, slovní úlohy, rýsování kružnic, zlomky
ST 25.11.
• ČJ Online výuka (UČ str: 30/VS po M zpam. 1 – 2 ústně, 3 pís. do sešitu)
• M PS str: 22 celá strana  Vyřešíš rébusy?
• PŘ UČ 1.díl str: 25 – 28 zápis – stručně vypiš: bez černý a tulipán
• ČT str: 59 – 60
VL Alter Naše vlast do str: 23
ČR - vodstvo (jezera, rybníky, přehradní nádrže) + vyhledávání vypsaných údajů v mapě
ČT 26.11.
• M Online výuka (UČ str: 30/1 – 3 ústně, přík. pod čarou pís. do sešitu)
• ČJ Online výuka (PS str: 25/1 – 5, 6a) Požádej, ať ti někdo nadiktuje dik.)
• TV Zkus se naučit taneční krok Polky zatancuj si Polku nebo jiný taneček
• VL str: 23 mapka vodstvo: do sešitu napsat čísla řek a napsat název řeky
• ČT číst si svou knížku
Alter Rozmanit. pří. 1. díl do str: 28
2. díl str:  Rostliny u lidských obydlí
27.11.
• ČJ Online výuka (UČ str: 31/1 + 2 písemně, 3 a) – c) ústně)
• M PS str: 30 celá písemně
• PČ Dodržuj pravidla správ. stolování a společenského chování při jídle
• HV Pusť si nějakou písničku a pohybem vyjádři hudbu

 

12. školní týden od 16. listopadu do 20. listopadu 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 16.11. Každý den bude v 7:50 odkaz na Meet v internetové ŽK.
• ČJ Online výuka (Učebnice str: 26/1,2 ústně + PS str: 21/1-3 doplnit)
• M Učebnice str: 26/2 + 4 písemně + PS str: 26/1 - 6 písemně
• VL str: 20 - 21 Části řeky až rozvodí zápis + obr., 3.testík VL – do 18.11.
• VV Seznam se s obrázky ilustr. Radka Pilaře, Jiřího Trnky (čítan. str: 186)
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 28
Vyjmenovaná slova po B
N.Š. Čítanka 4 dva články do str: 56 a číst nějakou vypůjčenou knížku
ÚT 17.11. Státní svátek
 
MA NŠ Brno MA 4 1. díl str: 29
Dělení se zbytkem, násobení dvojcif. čísel jednociferným, slovní úlohy, rýsování kružnic, zlomky
ST 18.11.
• ČJ Online výuka (UČ str: 27/zpaměti VS po B + PS str: 22/1 - 3 doplnit)
• M PS str: 27 celá, Na zítra do M si připravit 3 čtverce papíru 15 x 15 cm.
• PŘ UČ 2.díl str: 5 - 6 číst + zápis a obrázek, 3.testík PŘ – vyplň do 20.11.
• ČT str: 53 - 55 + úkoly za článkem
VL Alter Naše vlast do str: 22
ČR - vodstvo (části řeky, řeky, jezera, rybníky, přehradní nádrže) + vyhledávání vypsaných údajů v mapě
ČT 19.11.
• M Online výuka (UČ str: 27/ znát části zlomku + PS str: 28/1 + 2 písem.)
• ČJ Online výuka (PS str: 22/4 + 5, UČ str: 28/3, úkol 4 písem. do sešitu)
• TV Zacvič si s hudbou na pohybovou skladbu Žížaly
• VL str: 21 - 22 Řeky ČR, hledat v mapě pravé a levé přítoky + dva zápisy
• ČT čti si svou knížku
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str:
2. díl str: 5 - 6 Přírodní společenstva na podzim
20.11.
• ČJ Online výuka (Uč str: 28/5+7 ústně + 6 pís. do sešitu, PS str: 23/6+7)
• M Učeb str: 29/1 – 4 ústně + PS str: 29/1 + 2 písemně
• PČ Pomoz mamince prostřít stůl k jednoduchému obědu
• HV Poslechni si píseň Mám malý stan (text v čítance na str: 57)

 

11. školní týden od 9. listopadu do 13. listopadu 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 9.11. Každý den bude v 7:50 odkaz na Meet v internetové ŽK.
• ČJ Online výuka (Uč str: 22/1,2 ústně + 3 písemně do sešitu ČJ)
• M Učebnice str: 20/1,2 ústně + PS str: 20/1,2,3 písemně
• VL str: 16 – 17 Povrch ČR – hraniční pohoří, najít v mapě + zápis
• VV Moje hračka – kresba své oblíbené hračky podle předlohy
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 25
Stavba slova - procvičování
N.Š. Čítanka 4 dva články do str: 56 a číst nějakou vypůjčenou knížku
ÚT 10.11.
• M Online výuka (Uč str: 25/kružnice a kruh + R rýsuj kružnice na papír)
• ČJ Online výuka (PS str: 18/1,2,3 písemně + Uč str: 23/1 ústně)
• TV – Zatancuj si při své nějaké oblíbené písničce
• ČT – str: 51 - 53 splň úkoly za článkem 1,3
MA NŠ Brno MA 4 1. díl str: 25
Dělení se zbytkem, násobení dvojcif. čísel jednociferným, slovní úlohy, rýsování kružnic
ST 11.11. Úkoly na online výuku nedělat dřív, ty plníme společně na hodině.
• ČJ Online výuka (PS str: 18/4,5 písemně + PS str: 19/1,3 písemně)
• M PS str: 25 číst + písemně úkol 2,3 a trénovat rýsování různých kružnic
• PŘ str: 20 - 23 číst + zápis Plazi, obojživ. a hmyz lesa + obrá., video Mlok,
• ČT – str: 46 – 48 + úkoly za článkem
VL Alter Naše vlast do str: 19
ČR - povrch (hraniční i vnitrozemská pohoří a nížiny) + vyhledávání vypsaných údajů v mapě
ČT 12.11.
• M Online výuka (Uč str: 24/2,5,6 + dělení se zbyt. písem., zbytek ústně)
• ČJ Online výuka (Učebnice str: 24/4a) + 6 písemně do sešitu ČJ)
• TV – Zacxvič si s hudbou na pohybovou skladbu Chobotnice  
• VL str: 17 – 19 Povrch ČR – vnitrozemská pohoří a nížiny, dva zápisy
• ČT – čti si svou knížku
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 23
2. díl str:  Základní rozdělení zvířat (3.ročník) + další živočichové lesa (plazi, obojživelníci a bezobratlí)
13.11.
• ČJ Online výuka (Uč str: 25/1,2 ústně + PS str: 20/2 pís., pak 5 písem.)
• M Uč str: 26 sloupce na děl. se zbytkem + str: 22 tabulka – vše písmeně
• PČ – Pomoz mamince při skladování potravin v ledničce a ve spíži
• HV – Nauč se psát houslový klíč, načrtni not. osnovu a piš 10x housl. klíč

 

10. školní týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 2.11. Odkaz do on-line výuky bude v 7:50 v internetové ŽK.
• ČJ 8:00 - 8:45 on-line výuka (Uč str: 18/1, 2 ústně + 3 písem. do sešitu)
• M Uč str: 18/1 – 4 písem. do sešitu (piš jen příklady s výpočty)
• VL str: 14 číst + na mapě ČR vše si najít + zápis s obrázkem ze str: 14 (použít výřez mapky ČR, který je na obalu souboru map)
• VV Namaluj obrázek k článku, který je v čítance na str: 55 – 56
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 20
Stavba slova - kořen, předpona, přípona, předložky a předpony
N.Š. Čítanka 4 tři články do str: 56
ÚT 3.11. Nový odkaz na Meet bude opět ráno v 7:50 v ŽK.
M 8:00 – 8:45 on-line výuka (PS str: 16/1 – 5, Uč str: 19/4 - dolní 2 řady)
• ČJ 8:55 – 9:40 on-line výuka (PS str: 14/1+2 doplň i/y + úkoly a-e)
• TV Jdi do lesa, trénuj hod šiškou na kmeny, 1.testík TV - splň do 6.11.
• ČT str: 55 – 56 Odpověz na otázky za článkem.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl str: 18 + 22, 23
Dělení se zbytkem, násobení dvojcif. čísel jednociferným, zaokrouhlování a slovní úlohy
ST 4.11. Odkaz na Meet bude opět ráno v 7:50 v ŽK.
• ČJ on-line výuka (Uč str: 19/1-4 ústně, PS str: 15/1-3)
• M PS str: 18/ celá, procvičuj dělení v Uč. na str: 18
• PŘ Třídění zvířat - ke konci zápis, str: 15-19 přečíst si, bude z toho testík
• ČT Čitelný zápis z PŘ savci a ptáci lesa, až potom 2.testík PŘ – do 6.11.
VL Alter Naše vlast do str: 15
ČR - poloha, rozloha, počet obyvatel + práce s mapou
ČT 5.11. Ráno v 7:50 dude v ŽK odkaz na Meet.
• M on-line výuka (Uč str: 22/1-5 ústně, PS str: 21/1-6)
• ČJ on-line výuka (Uč str: 20/1-5 ústně, PS str: 15/dolní 1) 3.testík ČJ –  zkusíme ho vyplnit zítra na on-line hodině (nevyplňovat dříve) – přines si na lístku napsaný svůj e-mail na google, když to nevyjde, vyplnit do 6.11.
• TV Cvičení doma - udělej si ranní rozcvičku.
• VL str: 15 + zopakovat naučené + 2.testík VL – do 6.11.
• ČT  str: 49 – 51 Splň úkoly za článkem.
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 19
2. díl str:  Základní rozdělení zvířat (3.ročník) + Savci a ptáci lesa
6.11. Ráno v 7:50 v ŽK odkaz na Meet.
• ČJ on-line výuka (PS str: 16/2,3,4)
• M Uč str: 23/1,3,4 ústně + 2,5 písemně do sešitu, 3.testík M – do 6.11
• PČ Připrav jednoduchý studený pokrm – pavouček nebo jednohubky
• HV Zpěv písní 3. ročníku, přečti a poslechni si státní hymnu ČR

 

8. školní týden od 19. října do 23. října 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 19.10.
• ČJ PS str: 11 celá + str: 12/ horní 1a - g, 2.testík ČJ – vyplň do 22.10.
• M Uč str: 22/I. až IV. písem. do sešitu, PS str: 17/2+3 zaokrouhlování
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 17
Stavba slova - kořen, předpona, přípona
Nová škola Čítanka 4 do str: 33
ÚT 20.10.
• VL str: 6 – 13 opak. si vše, vzít si mapu ČR + 1.testík VL – vyplň do 22.10.
• PŘ str: 13 – 14 keře, podrost, houby, zápis, vyplň 1.testík PŘ – do 22.10.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str: 22 + 17
Dělení se zbytkem, násobení dvojcif. čísel jednociferným, zaokrouhlování
ST 21.10.
• ČJ Uč str: 17 přečíst + cvičení 3. napiš do sešitu, PS str: 13 celá stránka
• M PS str: 24 vypočítej celou stranu, 2.testík M – vyplň do 22.10.
VL Alter Naše vlast do str: 13
Práce s mapou - opakování a procvičování učiva
ČT 22.10.
• PČ Vyrob si bambulku z vlny, postup práce najdeš v PS pro ČJ str: 12
• VV Vyzkoušej si frotáž, vlož list nejakého stromu pod papír a hranou voskovky papír překreslíš - krásně vystoupí všechny žilky.
• TV Zacvič si opět podle návodu a uč se další názvy cviků
• HV Poslechni si píseň Chválím tě, Země má (text v čítance na str: 39)
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 14
2. díl str: 
Les - keře, podrost a houby
23.10.
• Plnění úkolů distanční výuky.
• Další týden jsou podzimní prázdniny, úkoly se nezasílají.

 

7. školní týden od 12. října do 16. října 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 12.10.
• M str: 12/I. II. III.
• VL Učit se.
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 14
Významy slova
Nová škola Čítanka 4 do str: 23
ÚT 13.10.
Od zítřka jsou uzavřené základní školy. Budu zde vkládat učivo na každý den. Žáci dostali učivo na středu a čtvrtek.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str: 22
Počítáme do 1000, dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky
ST 14.10. PS = pracovní sešit
• ČJ PS str: 10/2 až 4, Uč str: 14/1,2 číst, 1.testík ČJ – vyplň do 15.10.
• M PS str: 17/ dělení se zbytkem, 1.testík M – vyplň do 15.10.
VL Alter Naše vlast do str: 11
Práce s mapou - nadmořská výška, mapové značky
ČT 15.10. Nezapomeňte vyplnit a poslat testíky, jsou součástí úkolů.
• VL str: 11-12 zápis + na mapě ČR vysvětlivky mapov. značek vyhledat si
• PŘ str: 10 - 12 číst, do sešitu doplnit tabulku o stromech (rozdáno)
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 12
2. díl str: 
les - stromy jehličnaté a listnaté
16.10.
• PČ Poskládej si puzzle Kraje České republiky nebo nějaké své puzzle a
    vymaluj si podzimními barvami listy do přírodovědy
• TV Zacvič si podle návodu a uč se názvy cviků
• HV Poslechni si píseň Večerníček (text máš v čítance na str: 22)

 

6. školní týden od 5. října do 9. října 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 5.10.
• M str: 9/ sloupce I., II., III.
• VL nakreslit směrovou růžici podle str: 6, zápis zde
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 12
Významy slova
Nová škola Čítanka 4 do str: 21
ÚT 6.10.
• ČJ str: 10/3a)
• ČT str: 18-20
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str: 14
Počítáme do 1000, násobení mimo obor malé násobilky, záměna sčítanců
ST 7.10.
• PŘ Učit se ze sešitu. Příště sbírám sešity. Zápis listy, květy a plody.
• ČT str: 21/4 ústně
VL Alter Naše vlast do str: 9
Práce s mapou - orientace na mapě, měřítko mapy
ČT 8.10.
• ČJ str: 11/2
• VL Kdo chyběl, zápis (bez tabulky) je zde.
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 3
2. díl str: 9 + Rostliny: části těla kvetoucích rostlin (učivo 3.třídy)
9.10. Plavání se nekoná. Konec výuky ve 12:35
• M str: 12/5 (poslední oranžové příklady + sestavit kontrolu)

 

5. školní týden od 28. září do 2. října 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 28.9. Státní svátek
 
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 9
Význam slova, jeho hlásková podoba
Nová škola Čítanka 4 do str: 20
ÚT 29.9.
• ČJ str: 7/10b) napsat dva řádky + určit druhy slov (náš = zájmeno)
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str: 9
Násobení dvojciferných čísel jednocifernýcm číslem
ST 30.9.
• PŘ Učit se ze sešitu, dobíráme učivo 3. třídy, kdo chyběl zápis zde.
• ČT str: 17 - 18
VL Alter Naše vlast do str: 7
Práce s mapou - světové strany, glóbus, mapy, plány
ČT 1.10.
• ČJ str: 9/1c) určit u slova druhy hlásek
• VL K zápisu nakreslit globus str:7 a vyznačit poledník a rovnoběžku.
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 3
2. díl str: 9 + Rostliny: části těla kvetoucích rostlin (učivo 3.třídy)
2.10.
• M str: 8/2 poslední 3 sloupečky

 

4. školní týden od 21. září do 25. září 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 21.9.
• M str: 3/2 oranžová tabulka
• VL Vyluštit doplňovačku a nalepit do sešitu. Příští hodinu sbírám sešity a píšeme testík.
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str: 7
Opakování učiva 3. třídy
Nová škola Čítanka 4 do str: 14
ÚT 22.9. Kdo si vzpomene, nechť donese na čtvrtek krásný javorový list.
• ČJ str: 4/2b)
• ČT str: 10 - 11
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str: 7
Opakování učiva 3. třídy
ST 23.9.
• M přinést si do geom.sešitu malý lenoch
• ČT str: 12-13
• PŘ Učit se ze sešitu, toto není v učebnici. Zápis pro chybějící zde.
VL Alter Naše vlast do str: 6
Opakování - co vše víme o České republice
ČT 24.9.
• ČJ str: 6/8
• ČT str: 14/1 dolní úkol
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 3
2. díl str: 9 Opakování + Rostliny: znaky života rostlin (učivo 3.třídy)
25.9.
• M str: 7/3 poslední 3 příklady + sestavit a vypočítat kontrolu

 

3. školní týden od 14. září do 18. září 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 14.9.
• M str: 12/3
• VL Kdo chyběl má zápis zde, jen státní svátky.
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
Nová škola Čítanka 4 do str: 9
ÚT 15.9.
• ČJ str: 7/12a
• ČT článek na str: 5 - 7, Nosit záložku.
• Ve čtvrtek si přinést malé nůžky na nehty.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
ST 16.9. Dnes přivezli KONTEJNER, sběr zvažte a ukládejte bez kartónu.
• PŘ str: 9 nakreslit obrázek lesa a popsat lesní patra. Zápis zde.
• ČT str: 7-9 Vědět, jak příběh dopadl.
VL Alter Naše vlast do str: 6
ČR - demokratický stát, státní svátky, památná místa
ČT 17.9. V 15:30 hod se konají třídní schůzky, roušku s sebou. Účast nutná.
• ČJ str: 6/7d) ... slovo spolu = příslovce
• VL nakreslit do sešitu vhodný obrázek Kdo chyběl, zápis má zde.
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 3
2. díl str: 9
V lese - význam lesa, lesní patra
18.9.
Dnes není žádný písemný úkol. Od příštího týdne známkuji už učivo vlastivědy a přírodovědy.

 

2. školní týden od 7. září do 11. září 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázk. sešit angličtiny
PO 7.9.
• ČJ zopakovat vyjmenovaná slova po L str: 29 + VS po V str: 34
• M str: 12/do sešitu 3 sloupce na násobení a dělení (I. až III.)
• VL nosit do hodin soubor map, Kdo chyběl, zápis má zde.
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
Nová škola Čítanka 4 do str:
ÚT 8.9. Zítra je PŘÍRODOVĚDA, nutno nosit do PŘ oba díly učebnice.
• ČJ zopakovat vyjmenovaná slova po M str: 30 a VS po S str: 33
• ČJ písemný úkol do sešitu str: 4/2d
• ČT str: 3 báseň zpaměti do 15.9.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
ST 9.9. Od zítřka jsou ve škole povinné roušky, každý žák musí mít dvě.
• ČJ zopakovat vyjmenovaná slova po P str: 32
• PŘ doplnit v sešitě zápis + obrázek, Kdo chyběl, má zápis zde.
VL Alter Naše vlast do str: 4
Česká republika - demokratický stát, státní sybmoly
ČT 10.9. Kdo má černý fix, ať si ho zítra přinese.
• ČJ str: 7/13 doplň i/y - první tři řádky (Prosím, úkoly podepisovat.)
• VL nakreslit státní vlajku + vymal. a nalepit velký státní znak. Zápis
• ČT str: 5 číst si báseň
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str: 3
Příroda na konci léta 2. díl str: 9
 
11.9.
• M str: 11/2 sloupec oranžový, zelený a modrý

 

1. školní týden od 1. září do 4. září 2020
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 31.8.
 
ČJ Nová škola Český jazyk 4 do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
Nová škola Čítanka 4 do str:
ÚT 1.9. Máme 2 hodiny, nezapomenout si vzít psací potřebu a úkolníček.
• Přinést všechny učebnice ze 3. třídy, 500 Kč do třídního fondu a rodičmi vyplněný list - osobní údaje žáka. Zítra máme výuku do 12:35 hodin.
MA NŠ Brno MA 4 1. díl do str:
Docvičování a opakování učiva 3. třídy
ST 2.9.
 
VL Alter Naše vlast do str:

 
ČT 3.9.
• VL - sešit - do obrysu mapky ČR napsat názvy nějakých českých měst, vesnic, řek a pohoří, které znám. Může být i vlepený obrázek.
Alter Rozmanitost pří. 1. díl str:

 
4.9. Máme letos první plavání, konec kolem 13:30. Do busu roušku.
• ČJ doučit VS po B str: 27 + VS po Z str: 36 (žluté rámečky)
• Dorozdávali jsme si učebnice, obalte je.

 

TOPlist