LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

2.ročník - odkazy
ODKAZY k učivu pro 2. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Psací písmo - opis či diktát Úlohy z MA pro děti na ŽŠ Opakujeme si celé hodiny DIV - naučná 3 min. videa ČT
Co má více slabik Počty do 20 - je to správně? Poznáme ovoce a zeleninu Slovní fotbal Rýmy - v explor.
Hádánky Obrázkové křížovky Matematické spojovačky Známe roční období Povídání o pejskovi a kočičce
MYŠLENKOVÁ MAPA DVACÍTKOVÉ POČÍTADLO Pexeso - dopravní značky Knížka Ferdy Mravence
NOVÁ SLOVA ZE SLOVA Rozklady čísel od 11 do 20 Desatero Jak se chovat v lese KLAVÍR, XYLOFON,
Poskládej ze slov věty Geometrické tvary Stromy lesa - obrázek i čtení NOTOVÁ OSNOVA
Slova dvojslabičná, trojslabi. Sčítání i s přechodem do 20 Kvíz - poznej stromy HV - Já jsem muzikant
Dělení slov na slabiky GEODESKA - rýsování tvarů Atlas hub, Houbařský kvíz HV - Okolo Frýdku cestička
ONLINE CVIČENÍ - Druhy vět Poznáme geometrické tvary? Poznáváme stromy a keře HV - Kočka leze dírou
Druhy vět: A, B, C, D, E, F, Součet 15 - omalovánka Kvíz - stromy jehlič. a listnaté HV - Šla Nanynka do zelí
Čti si - Pohádkové knížky Klikej na číslo o 2 více než Videa: prase div., zajíc, ježek Víla Amálka - Myslivec Muška
Čtení s porozuměním: Klikej na číslo o 2 méně než jezevec, špaček, kachna div. HV - Pod naším okýnkem
Medvěd a slunce, Liška a čáp Sčítací pyramida (dej si EASY) Stěhovaví ptáci - přečti si Jak pej. s koč. slavili 28.říjen
O vrzavém hlemýžďovi Sčítání do 18 - veverka, auto Ovoce nebo zelenina? třiď HV - Na tý louce zele.  hudba
Najdi samohlásky Příklady do 20,   MA řetězce Druhy zeleniny, pexeso VV - Ovocný koš - omalován.
Vytřiď dlouhé samohlásky Sčítání, odčítání do 20 na čas Druhy ovoce, pexeso O a Z VV - Upeč si svůj dort
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Hra Kapky se samohláskami Stavíme z geometric. tvarů Hry - Rodina, Rodinný průkaz HV - Štědrej večer nastal
Psaní ú/ů doplňování Tabulka do 100 - hledej čísla Úklid pokoje Staré fotoalbum HV - Pásli ovce Valaši
Doplň u/ú/ů 1. a 2. cvičení Nastavitelná ČÍSELNÁ OSA Znaky zimy, čti - Zima v lese VV - Sněhulák - omalovánka
Najdi chyby - slova s u/ú/ů Desítky a jednotky Stopy zvířat ve sněhu, Test VV - Sněhová vločka
Oprav chybná slova (u ú ů) Desítky +a-   Řetězce desítek Poznáváme hodiny HV - My tři králové + přečti si
Věty - doplň písmena i slova +a- do 100 bez přechodu: 1, Povolání  Řemesla - pořad ČT HV - Kalamajka mik mik
Měkké a tvrdé souhlásky 2, 3, 4, 5, 6, Čti - Tažní (stěhovaví) ptáci HV - Šel tudy (od místa 2:40)
Doplň i/y ve cvičeních: 1, 2, +a- do 100 s přechodem: 1, Poznáváme ptáky Zvířata ze statku - pexeso
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Velikonoce HV - Já mám koně
Vyber: Měkké a tvrdé souhlá. CVIČ +a- s přechodem do 20 Jaro už je tu - pořad ČT Jaro HV - Travička zelená
Slova nadřazená, podřazená Cvič sčítání a odčítání do 20 Oblečení pro děvče a chlapce Hudební nástroje - test
Slova podobného významu Počítání do 100 s přechodem Povolání HV - Sluníčko
Slova opačného významu Geom: bod, přímka, úsečka Domácí zvířata HV - Žežuličko, kde jsi byla
Podstatná jména a slovesa Písemné sčítání do 100 Hospodářská zvířata Lesní zvířata - pexeso
Najdi vlastní jména Písemné odčítání do 100 Cesty ke zvířatům - video ČT Plody stromů a rostlin - pex.
Vyber předložku a spojku Písemné sčítání a odčítání Poznáš jarní květiny HV - Když jsem já sloužil
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Urči správný druh slova Opakování + a - do 100 Léto na louce - video ČT HV - Já do lesa nepojedu
Věta jednoduchá a souvětí Násobení a dělení 2 Hlasy nejběžnějších ptáků HV - Holka modrooká
Dě, tě, ně, bě, pě, vě a mě Násobení a dělení 3 Co se děje v lese - měsíčně Školička s Dádou
Párové souhlásky na konci s. Násobení a dělení 4 Léto u vody - rosnička video Pohádkové puzzle
Doplň párové souhlásky Násobení a dělení 5 Houby - test ČT videa NAŠE TRADICE
Pravopisná cvičení - 2. třída Procvičujeme násobilku 1 - 5 Čápi na hnízdě, Návrat orla  
  Finanční gramotnost    
  Měříme na centimetry    
  100 tabulka - vybarvovací    
  POČTÁŘ - trénování počítání     

TOPlist