LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

1.ročník - odkazy
ODKAZY k učivu pro 1. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Orientace, Skládací obrázky Nauč se počítat, On-line cviče Co k sobě patří ČT Déčko, Cviky Náčiní Cvičení
Nauč se číst, Zrakové vnímání MA pro prvňáčky, M úroveň 1 Seřaď obrázek, jak vznikl Dětské stránky pracovní listy
Obrá abeceda, Slovo - slabika Porovnej - počty slabik slov Bezpečnost/S Kristýnou po ... HV - opakov. zvuku a rytmu
Trénova. TABULE psaní na PC Spočítej věci, Počty do 5 Pexeso - dopravní prostředky HV - Pec nám spadla, karakoe
A O E U I  Urči 1. hlásku slova Číselná osa, Třídění a řazení Zvuky dopravních prostředků KLAVÍR, Žák mající cukrovku
Abeceda s Michalem, Pex abe Geometrické tvary a barvy O veliké řepě HV - Jedna, dvě, Honza jde
Délka slabik, Čteme a e i o u Domino, Piškvorky, POČTÁŘ Orientace v řadě, HV - Pod naším okýnkem
Psaní - velká tiskací písmena Tečky na čísla, Číslo na tečky Svatý Václav - kreslené video HV - Kočka leze dírou
!!! Nauč se číst - samohlásky 20 KULIČKOVÉ POČÍTADLO Listy a plody stromů - pexeso HV - klikni na Písničky / Piáno
LOGOPEDIE vyslovuj správně Názorně rozlož čís. 2, 3, 4, 5 Třídíme listy stromů HV - Ovčáci čtveráci - karako
Slabiky na M, slova s pís.M Porovnej čísla 1 - 5, Poznáváme stromy a keře HV - Jedna, dvě, tři,čtyři, pět
Slabiky na L, slova s pís.M,L Sčítání a odčítání do 3 Vlaštovka, čáp, sýkorka, kos HV - Ivánku náš, copak děláš
Klikni na správnou slabiku Sčítání a odčítání do 4 Pexeso - lesní zvířata HV - Dětské písničky
Slabiky na S, slova s pís.S Sčítání a odčítání do 5 Roztřiď ovoce a zeleninu HV - hudební nástroje - pexes
Slabiky na P, slova s písm.P Plus a mínus do 5 bez názoru Pexeso - ovoce a zelenina HV - Večerníček a 50 hvězd
Slabiky na T, slova s písm.T Čteme číslice a písmena Odkud přišly brambory? HV - To je zlaté posví, piano
Slabiky na J, slova s písm.J Rozklad čísel 2, 3, 4, 5 Princezna na hrášku HV - Jede, jede poštovs kara
Slabiky s Y, slova s písmen.Y Procvičujeme + a - do 5 28.říjen - Státní svátek Adventní kalendář - klikni
Čteme slova a první věty Sčítání a odčítání do 6 Hračky - pexeso,  Domov - vi. HV - Utíkej, Káčo, utíkej
Klávesnice Píšeme písmena Porovnávání čísel 0 - 6 Jak pejsek s kočičk. pekli dort VV - bruslař omalovank online
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Čteme další věty, písmeno N, Číselná řada do 7, rozklad 7 Nástroje a nářadí a povolání HV - Půjdem spolu do Betlé.
Článek k písmenku Z Porovnávání do 7, Mikuláš - kdo to je HV - Padá sníh, PČ - Vločka
Texty ze Slabikáře prarodičů: Procvičujeme + a - do 7 Zima - Co tu nepatří? HV - Štědrej večer nastal
O zimě, Kos, Je leden, Stopy Geometrie - Parkety Zimní sporty - pexeso HV - Koleda, koleda Štěpáne
Článek k písmenku H Číselná řada do 8 Naše země - ČR - video PČ - Krmítko pro ptáčky
Článek k písmenku Š Porovnáváme do 8 Živočichové v zimě - testík HV - My tři králové jdeme
Máša a Míša, Škola, Sčítání do 8, Celé hodiny, hodiny celé a půl HV - Běží liška k Táboru
Článek k písmenku C Sčítáme a odčítáme do 9 Rychlá pomoc - Moudronos HV - Muzikantská rodina
V lavici, Zajíc, Geometrické tvary Veselé zoubky - hry Hurvínek HV - Já jsem muzikant
Skládáme věty Rozklad čísla 10, porovnávání Kdo jsem, Zdraví - video HV - Šel tudy měl dudy ani
JAK SPRÁVNĚ PSÁT Počítáme do 10 - spojovačky Sporty - pexeso,  HV - Skákal pes přes oves
Čtenářské tabulky - procvičuj Vypočti si obrázek + - do 10 Části lidského těla - pexeso HV - Rybička maličká po Duna
Písmeno G, Co je z gumy Počítej do 10 na kalkulačce Zdravé a nezdravé jídlo - pex Zvuk a tón,
Písmeno F, Ma pexeso - koně, letadla Hrnečku, vař! HV - Prší, prší, jen se leje
Písmeno CH, Chytrý chlapec Počítáme do 12 - hodiny Jak se dělá kniha - video HV - Houpy, houpy, kočky
Slova se slabikami di, ti, ni Porovnáváme čísla do 20 Domácí zvířata - pexeso HV - Čížečku, čížečku
Čteme slabiky dě, tě, ně Sčítání do 20 bez přechodu Cesty ke zvířatům - video HV - Halí belí
Slova s písmenky ď, ť, ň Odčítání do 20 bez přechodu Zvuky domácích zvířat HV - Cib, cib, cibulenka
Slabiky bě, pě, vě, mě Spojovačky - počítání do 20 Jaro už je tu - video  JARO HV - Malé kotě spalo v botě
Opis písmen, slabik, slov, vět Sčít. a odčít. do 20 s myškou Poznáš bleduli od sněženky HV - Travička zelená, Žabička
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA OSTATNÍ
Obrázkové křížovky, Příklady se stejným výsledk. Kalendář - roč. období, týden HV - Šel zahradník do zahra.
Pyšný Macek, Perníko. chalou Je to správně? + - do 20 Orientace v čase - den, měsíc HV - Maličká su, husy pasu
Kvak a Kvákalka, Pětka Matematické řetězce do 20 Domácí zvířata - prezentace HV - Co slyšíš v ukázce?
Vyber co je dobře, Splň úkol MA řetězce do 20 - vláček Naše tradice - Velikonoce Velikonoční kalendář
Popletené slabik, Najdi obraz Jednoduché testy, Dopravní výchova - 1. st. ZŠ Procvičování pro 1. stupeň
Slovní had a přesmyčky Hra KOSTKY zvol počet a hoď   KOLO ŠTĚSTÍ doplň čísla i slova
Hry Hádej slovo a Tajenka      

 

TOPlist