ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL

Zaokrouhli. Při zápisu čísel dělej MEZERY mezi stovkami a tisíci a mezi statisíci a miliony. Pak stiskni KONTROLA.

ČÍSLO ZAOKROUHLUJEME

1. Při zaokrouhlování
NA STATISÍCE je
rozhodující číslice
na místě desetitisíců.
A
2. Při zaokrouhlování
NA DESETITISÍCE je
rozhodující číslice
na místě tisíců.
DOLŮ, když na
rozhodujícím místě
je některá z číslic
0, 1, 2, 3, 4. Číslice
o řád výše se nemění.

NAHORU, když
na rozhodujícím
místě je některá
z číslic 5, 6, 7, 8, 9.
Číslice o řád výše se
zvětší o jednu.
čísloSTDT
287 542
83 498
104 005
498
411 199
7 980
983 056
32 831
507 049
798 121