SLOVNÍ ÚLOHY - o několik více

Vyřeš slovní úlohy. Znázorni pomocí koleček ✪ Ο - tlačítka dole. Pak stiskni KONTROLA.
V košíku leželo 7 housek. Rohlíků tam bylo o 2 více. Kolik rohlíků bylo v košíku?Znázorni:

???:
???:
Doplň odpověď: V košíku bylo rohlíků.Vypočítej:
Ve skříňce leží 4 misky. Talířů je tam o 6 více. Kolik talířů leží ve skříňce?Znázorni:

???:
???:
Doplň odpověď: Ve skříňce leží talířů.Vypočítej:
Helenka natrhala 3 hrušky. Jablek natrhala o 4 více. Kolik jablek Helenka natrhala?Znázorni:

???:
???:
Doplň odpověď: Helenka natrhala jablek.Vypočítej:
Babička našla v lese 5 žampiónů. Hřibů našla o 3 více. Kolik hřibů babička našla?Znázorni:

???:
???:
Doplň odpověď: Babička našla hřibů.Vypočítej: