LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ZÁŘÍ pro 2. třídu
1. Doplň hádanky, aby se rýmovaly, podtrhni rýmující se dvojice slov. (z knihy: Hádám, hádáš, hádáme - Z. Pospíšilová)
Kdo se chce dozvědět,
jak funguje celý svět,
kdo zná ještě více,
ten musí číst
___________.
Tužka i pero se ztrácí,
asi jen tak pro legraci.
Kdo se ztráty nebál?
Ten, kdo nosil
____________.
Po tabuli píše skvěle,
je pomůckou učitele.
Žlutá se s bílou střídá.
Poznali jste? Je to
___________.
Kdo chodí do školy,
občas píše úkoly.
Kdo chce úkol řešit,
ten musí mít
____________.
2.  Večerníček slavil nedávno padesátiny. Na konci léta roku 1965 se vysílala v televizi poprvé večerníčkovská znělka. Doplň správně text o Večerníčkovi. Když si nebudeš vědět rady, podívej se večer v televizi na úvodní znělku Večerníčka.
Večerníček je malý ____. Místo očí má ________. Na hlavě nosí _________. Nejprve se sedmkrát ________, potom se ________ a popřeje dětem ______________. Pak vyběhne nahoru po ________, zhoupne se na ________, projede se v ______ a na __________. Přitom všem vyhazuje lístky ________.
3. Přečti si slovní úlohy. Nakresli dané počty, napiš příklady a správně vypočítej.
Ve třídě je 8 děvčat. Chlapců je o 2 více. Kolik žáků je celkem ve třídě?

děvčat: ______________________
chlapců: _____________________
vypočítej chlapců: ______________
vypočítej celkem žáků: _______
odpov.: Ve třídě je celkem ___ žáků.
Ala má 9 hříbků. Holubinek našla o 4 méně. Kolik hub má Alenka celkem?

hříbků: ______________________
holubinek: ____________________
vypočítej holubinek: ____________
vypočítej celkem hub: ________
odpověz: Ala našla celkem ___ hub.
4. Pojmenuj obrázek jedním slovem. Za slovo připiš číslicí, kolik má dané slovo slabik. Škrtni, co nepatří mezi školní potřeby.


________


________


________


________


________


________


________


________
5. Najdeš vetřelce? Do každého slova se vloudilo jedno cizí písmenko. Škrtni ho. (Nápověda: Každé slovo skrývá zvíře)
ropice
zebral
velblouk
slepčice
králsík
krával
ververka
jezřevec
stojka
žábra
kapýr
žrablok
lampa
grazela
dlaněk
hlad
salon
kůňk
kozak
prasež
kročka
ružovka
shrnec
škleble

 

TOPlist