LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ÚNOR pro 3. třídu
1. Vylušti chybějící slovo z básničky pomocí vyjmenovaných slov po L a M:
 
Na rybníku plném kluků
s hokejkami kolem puku.
Boulemi se netrápí,
hokej je hra pro _ _ _ _ _ .
 
- první písmeno z vyj. slova - jemné peří
- čtvrté písmeno z vyj. slova - chybovat
- šesté písmeno z vyjm. slova - brečet
- první písmeno z vy. slova - hořká bylina
- druhé písmeno z vyj. sl. - drobný savec
2. Víš, kdo ilustroval tuto knihu a kdy se narodil? 
Říká se mu ilustrátor pravěku. Jeho díla se stala námětem poštovních známek.

malíř:

___________________

datum  narození:
______________
3. V únoru zemřel vynálezce knihtisku. Vypiš z velké tiskací abecedy písmena, která se skládají ze tří úseček.
4. V kterém roce získali čeští hokejisté olympijské zlato? 5. V únoru mají svátek zamilovaní. Co je symbolem lásky?
6. Doplň chybějící slova do pranostik:

- Na svatého (někoho) pije skřivan z (něčeho).
- V únoru si (někdo) musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.
- Když únor (něco) spustí, (něčím) ji březen zahustí.
- V únoru sníh a (něco) - v létě nanesou (někdo) med.

7. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Urči:

podstatné jméno rod životnost číslo pád
únor        
sněhuláky        
8. V únoru slaví narozeniny další vynález - telefon. Jak se jmenovaly dva přístroje, které byly spojeny drátem?
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
1 2 3 1 2 3 4 7   1 6 2 1 4 4 8 1
 
9. Uhodni mé číslo. Když mé číslo vynásobím součtem čísel 6 a 3, dostanu číslo 72. Jaké je mé číslo?
10. V únoru se narodila česká spisovatelka Božena Němcová, která sepsala pro děti lidové poháky.

Pojmenuj podle obrázků její nejznámější pohádky.

 

TOPlist