LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ÚNOR pro 1. třídu

Nakresli.

Napiš.

Spočítej.

Pojmenuj.

Přečti.

Vylušti.

Piš ANO/NE.

Škrtni chybu.
1. rébus. obrázek a ho dohromady s písmeny. Rébus na linku.
P _POSEL_
S ______
PRA  ______
Y ______
PA  ______
 DA ______
 TRÝ ______
VY  _______
2. si slovní úlohy. jednokorunové mince, příklad a správně .
Šárka si koupila dalamánek, rohlík a koláč. Kolik korun zaplatila celkem?

znázorni: ___________________________
vypočítej: ___________________________
odpověz: Šárka zaplatila celkem ___ korun.
Šimon si koupil pletenku, koláč a dalamánek. Kolik korun platil celkem za nákup?

znázorni: ___________________________
vypočítej: ___________________________
odpověz: Šimon zaplatil celkem ___ korun.
3. , a psacím písmem vlastní jména dětí. (Na začátku piš velké písmeno).

NALIM

TAANE

________

NAJ

________

LEMINA

________

EALN

________

NOLIA

________

ANLA

________

LAUJ

________

 

TOPlist