LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na PROSINEC pro 3. třídu
1. PŘESMYČKY
    Přesmýknutím písmen slož nové slovo.
  
 SRNEC  OPI _ _ _ _ _ _ _ _
 PRAK _ _ _ _
 MEČ  STO  REK _ _ _ _ _ _ _ _ _
 EDA  LOK _ _ _ _ _ _
 Z  KONVE _ _ _ _ _ _
 KAVKA  SRP _ _ _ _ _ _ _ _
2. Víš, kdo to byl Mikeš a kdo vytvořil o něm tuto
nádhernou knížku? Zjisti, kdo tuto knihu ilustroval a napsal. V prosinci slaví narozeniny.

Spisovatel:

____________________

Ilustrátor:

____________________
 
3. SKRÝVAČKY - najdi ve větách ukryté veličiny:
- Chlapci, hnědou barvou natřete plot a zelenou barvou lavičku.   ________
- Vydejte se podél kamenné zídky a dojdete ke strobylé kapličce.   ________
- Bramborový škrob je materiál pro výrobu moučníků, dortů a pečiva.   ________
4. Napiš názvy tří vánočních koled. 5. Vyjmenuj tři štědrovečerní zvyky.
6. Vylušti název vánoční rostliny, která přináší štěstí.
- šesté písmeno ze 6 - zvyk, vyjmenovaným slovem po B
- šesté písmeno z 8 - název měřidla teploty
- druhé písmeno z 5 - druhý zimní měsíc
- druhé písmeno ze 7 - druh slova vyjadřující děj
- čtvrté písmeno ze 7 - osoba, která naděluje 24.12. dárky
7. Dovedeš doplnit vánoční legendu?
Na Vánoce si lidé připomínají narození ______. Stalo se to v městě ______. Marie položila děťátko do ______. Pastýřům se zjevil ______ a zvěstoval jim narození Spasitele. Všichni mu přinášeli _____. Přišli se mu poklonit i tři ______.
8. V prosinci slaví narozeniny Miloš Macourek - autor scénářů k filmovým pohádkám. Vylušti název pohádky.
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
5 4 2 1 1 6 4 6   1 5 6 3 1 2 2
 
9. Uhodni mé číslo. Když k mému myšlenému číslu připočtu podíl čísel 8 a 72, dostanu číslo 73. Jaké je mé číslo?
10. Poznáš známé české rozpočítadlo? Tato slova a obrázky ti napoví. Napiš jeho celé znění.
EN BOS NATLOUKL TEN VYLETĚL DVA
 

 

TOPlist