LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na LEDEN pro 3. třídu
1. Vylušti chybějící slovo z básničky pomocí vyjmenovaných slov po B a L:
 
Proto první měsíc v roce
dostal jméno Leden,
studený je, plný sněhu,
zakrývá se _ _ _ _ _ .
 
- páté písmeno z vyjmenov. slova - samice hřebce
- páté písmeno z vyjmenov. slova - zvyk jinak
- třetí písmeno z vyjmenov. slova - město českých královen
- čtvrté písmeno z vyjmenov. slova - zimní sport. potřeba
- první písmeno z vyjmenov. slova - budova na mtelí obilí
2. Kolikáté výročí vzniku samostatné České republiky letos slavíme?
Víš, kdo se stal jejím prvním prezidentem?

? výročí:
__________


1. prezident:
__________
 
3. V lednu se narodil vynálezce slepeckého písma. Zjistíš, co je zde tímto
písmem napsané? Použij k přečtení tuto stránku.
4. V lednu se posílají PF přání. Víš, co písmena znamenají? 5. Znáš jména tří králů a víš, jaké dary dali Ježíškovi?
6. Doplň chybějící slova do pranostik:

- Leden - za (něco) vlezem, duben - ještě (někde) budem.
- Je-li (něco) v lednu, sahá bída k (něčemu).
- Je-li leden (nějaký), bude (něco) nejplodnější.
- Když v lednu (někdo) vyletují, rok (nějaký) ohlašují.

7. Zjisti, jméno spisovatele této knihy.
Má v lednu též narozeniny.
Podívej se do naší Čítanky a najdi názvy spisovatelových knížek, ze kterých máme v Čítance úryvky. Kterou jeho pohádku jsme nedávno z Čítanky četli?
8. V lednu vzpomeneme narození loutkoherce Josefa Skupy. Víš, jak se jmenovaly loutky, které vodil?
Číslo udává, které písmeno z názvu obrázku máš zapsat do okénka.
4 4 6 3 5 1   4 5 2 5 6 4 2 1
 
9. Uhodni mé číslo. Když mé myšlené číslo vynásobím podílem čísel 24 a 6, dostanu číslo 28. Jaké je mé číslo?
ko-
slovos-
ná-
poh-
nás-
dalekoh-
napos-
h-
po-
-ne
-viny
-a
-ek
-ování
-ovec
-y
-ání
10. Dokážeš poskládat alespoň 10 slov?
Všechna slova mají společnou část, která je vyobrazena na obrázku.

 

TOPlist