LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na LEDEN pro 2. třídu
1. Doplň hádanky, aby se rýmovaly. Podtrhni rýmující se dvojice slov. (z knihy: Hádám, hádáš, hádáme - Z. Pospíšilová)
Paroží má, čert není!
Troubí a trubač není!
V krmelci je moc sena,
uvidíš tam možná
___________.
V zimě ho bere spaní.
Černobílé pruhování
na dlouhlé hlavě přec
nosí v lese
____________.
Dlouhé uši rychle běží,
dohoníš je stěží.
Ustrašení mazlíci,
to jsou všichni
___________.
Rezavý má kožíšek,
neloupe však oříšek.
Prolistuj si knížku,
najdi chytrou
____________.
2.  Doplň správně článek o večerníčku. Tento večerníčkovský seriál má jenom sedm pohádkových dílů, které na sebe dějově navazují a dohromady tvoří jeden ucelený příběh. Když si nebudeš vědět rady, podívej se zde na web ČT :D Déčko.
Příběh se děje v ročním období _____ . Putuje tu medvědář jménem _______ ___________. Vodí s sebou zlobivého _________, který se nazývá ________. Medvědář vymýšlí pro něj _________ a dává mu jméno __________. To má hlavu jako _______, místo drápů _______ a kožich má z ________.
3. Sestav příklady a vypočítej, kolik korun nám vrátí ze 100 Kč za každý nákup. Podívej se nejprve na ceny zboží.

20 Kč

10 Kč

30 Kč

60 Kč

80 Kč

40 Kč

20 Kč

50 Kč
lodička a pexeso ________________
koloběžka _____________________
korále a robot __________________
robot a pexeso _________________
stavebnice ____________________
stavebnice a korále ______________
robot a zrcátko _________________
korále a lodička _________________
lodička a kostka ________________
zrcátko a pexeso ________________
4. Znáš učivo z geometrie? Znáš i učivo o tvrdých souhláskách? Napiš správně tvar slova k danému číslu.


2 _______


2 _______


2 _______


2 _______


2 _______


2 _______


2 _______


2 _______
5. Vymysli a napiš ke každému zadání 4 zvířata našich lesů, která přežijí zimu podle zadaného způsobu.
v zimě spí ve skrýši:
na zimu odletí pryč:
jsou v zimě aktivní:
_________  _________  __________  __________
_________  _________  __________  __________
_________  _________  __________  __________

 

TOPlist