LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na KVĚTEN pro 3. třídu
1. Vylušti chybějící slovo z básničky pomocí vyjmenovaných slov po V:
 
Všechno kvete a teď bác!
Pankrác, _ _ _ _ _ _ , Bonifác!
Jeden sněží, druhý mrazí,
třetí po nás kroupy hází.
 
- 3. písme. z vyj. sl. - hlasitě jásat
- 5. písmeno z vyj. sl. - vyhublý člověk
- 3. písmeno z vyj. sl. - velká sova
- 1. písmeno z vyj. sl. - vodní savec
- 2. písmeno z 9. kalendářního měsíce
- 1. písmeno z vyj. sl. - dělat drahoty
2. Dne 3. května je Den Slunce. 

Napiš jedním slovem, které rostliny potřebují při své výživě sluneční světlo.


 
3. Dne 1. května je svátek práce. Napiš názvy povolání, která začínají na samohlásky A, E, I, O, U.
4. Dne 8. května je státní svátek. Napiš: Jak se svátek nazývá a která světová válka byla ukončena. 5. Kolikátou květnovou neděli slaví všechny maminky na světě svátek?
6. Ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Urči:
 
podstatné jméno rod životnost číslo pád
muži        
mrazem        
růži        
7. Rozkvetl keř šeříku. Na mezi budou vonět fialky. My ptačí mláďata křičíme v hnízdě hlady. Urči:
sloveso osoba číslo čas
rozkvetl      
budou vonět      
křičíme      
8. Měsíc květen je pojmenován podlekvetoucí přírody. Napiš podle obrázků názvy rostlin a připiš, jestli se jedná o bylinu nebo dřevinu.
9. Uhodni mé číslo. Když k mému číslu přičtu rozdíl čísel 472 a 250, dostanu číslo 500. Jaké je mé číslo?
10. V květnu se narodil spisovatel, který napsal knížečku Byl jednou jeden krtek. Jak se spisovatel jmenuje?

 

TOPlist