LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ČERVEN pro 3. třídu
1. Vylušti hádanku:
 
Čeho se dotkne, všude tam
zazáří malý drahokam.
Slunce ty střípky průsvitné,
do zlatých drápků zachytne.
 
- 4. písmeno - rozmnožují se tím houby
- 4. písmeno - bylinný stonek bez listů
- 1. písmeno - druh plodu nemá dužninu
- 2. písmeno - dlouhá tenká část listu
2. V červnu mají svátek všechny děti. Vzpomeneš si na jména všech dětí z knihy Děti z Bullerbynu?1. ___________   2. ___________

3. ___________   4. ___________
 
5. ___________    6. ___________
3. V červnu je Mezinárodní den oceánů. Odpověz na otázky. Které dva oceány omývají Evropu? jaká voda v nich je? Může ji člověk pít?
4. Víš, kdy podle kalendáře začíná léto? Napiš, jak se ten den nazývá, jak je dlouhý den a jak je dlouhá noc. 5. Kdy je Světový den životního prostředí? Znáš podmínky života na Zemi, které potřebují všechny živé přírodniny?
6. První červené jahody hlásí příchod léta. Urči:
 
podstatné jméno rod životnost číslo pád
jahody        
příchod        
léta        
7. Lesem se ozývá ptačí hlahol. Budete brzy sbírat borůvky. Již odkvetly všechny lípy. Urči:
sloveso osoba číslo čas
ozývá se      
budete sbírat      
odkvetly      
8. Rybáři slaví svátek také v červnu. Napiš podle obrázků názvy živočichů, které můžeme vidět u rybníka a zařaď je do skupiny zvířat.
9. Uhodni mé číslo. Když od mého čísla odečteš rozdíl čísel 243 a 86, dostanu číslo 700. Jaké je mé číslo?
10. Víš, kdo nakreslil postavičky Macha a Šebestovou? V červnu slaví ilustrátor narozeniny Jak se jmenuje?

 

TOPlist