LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

  < zpět    Luštění na ČERVEN pro 1. třídu

Nakresli.

Napiš.

Spočítej.

Pojmenuj.

Přečti.

Vylušti.

Piš ANO/NE.

Škrtni chybu.
1. správně věty. Věty potom psacím písmem.
Koup Bobešil. 
Čet Čendal.  ________________
Zpív Davidal.   ______________
Kous Žerykal.  ________
Lep Řehořil. 
________________
Nos Emilil. __________________
2. si slovní úlohy. , příklad a správně .
V sáčku je 17 červených kuliček. Modrých je o 3 méně. Kolik je v sáčku modrých kuliček?

červených: ___________________________
modrých: ____________________________
vypočítej: ___________________________
odpověz: V sáčku je ___ modrých kuliček.
Emil vypočítal 15 příkladů. Tomáš vypočítal o 4 příklady více. Kolik příkladů vypočítal Tomáš?

Emil: _______________________________
Tomáš: ______________________________
vypočítej: ___________________________
odpověz: Tomáš vypočítal ___ příkladů.
3. Podívej se na obrázek. jména obou pohádkových postav, které k sobě patří.

 
a_____
a

_____


_____
a

_____


_____
a

_____


_____
a
_____


_____
a
_____


_____
a

_____


_____
 a
_____

 

TOPlist