LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
33. školní týden od 16. dubna do 20. dubna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 16.4.
• Slab str: 101 Dnes žáci dostali průkazky do knihovny, neztratit.
• PÍSANKA str: 24 tři řádky velkého H (nacvičeno v zelené písance)
ČT Alter Slabikář do str: 103 + 66
Slova se slabikotvornou hláskou r, l (smrk, vlk) + slabiky di, ti, ni,
ÚT 17.4.
• Slab str: 66 sloupce se slabikou di, ti, ní + poskládat vyznačené
• MA str: 8/3
PS Velká zelená Písanka III str: 21
Malá žlutá Písanka 2 do str: 27
Psaní H, I + opis, přepis krátkých vět
ST 18.4. Dnes písemný úkol není.
• Slab str: 102 máme podtržena slova se slabikami di, ti, ni. Zítra píšeme na známky přepis slov s dvojhláskami au, ou.
• Někteří nemají podepsanou nalepenou informaci v ŽK.
MA MA 3. díl, Alter do str: 9
Sčítání v oboru čísel do 20, typ příkladů 10 + 5, 7 + 10
ČT 19.4. Výuka končí v 11:40 hodin.
• Slab str: 103
• Písanka str: 26 dopsat až dolů
• Zítra není TV. Cvičební úbor si žáci musí nosit na daný den.
PRV Já a můj svět  str: 45 + 50
Jaro na statku
20.4. Dnes písemný úkol není.
• Slab do str: 103 procvičovat čtení posledních probíraných písmen

 

32. školní týden od 9. dubna do 13. dubna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 9.4. Dnes jsme se fotili, fotky budou hotové asi do měsíce.
• Slab str: 64 sloupce s písmeny Ch, ch poskládat vyznačená slova
• MA str: 4/4 krasopisně čitelně doplnit chybějící čísla
ČT Alter Slabikář do str: 101 + 64, 67
Písmenko Ch ch, čtení slov se slabikotvornou hláskou r, l (smrk, vlk)
ÚT 10.4.
• Slab str: 99
• PSANÍ str: 21 podlední 4 řádky - slova s dvojhláskou ou, Nosit ve Slabikáři záložku!
PS Velká zelená Písanka III str: 20
Malá žlutá Písanka 2 do str: 23
Psaní ou, au, h + opis, přepis, diktát
ST 11.4. Písemný DÚ není.
• Slab str: 65 pod čarou - trénovat čtení slov s předložkou dohromady, důraz dáme na předložku (u dogy, do kafe, za chybu)
MA MA 3. díl, Alter do str: 6
Čísla 11 - 20, rozklad na desítku a jednotky, porovnávání čísel
ČT 12.4. Během výuky jdeme do DK v Orlové.
• Slab str: 67 slabikotvorné r, l - číst 2. a 3. sloupec slov pod čarou
• PÍSANKA str: 23 první 4 řádky k písmenku h (nacvičeno v zelené)
PRV Já a můj svět  str: 48 + 49
Jaro - na zahradě, stromy a keře
13.4.
• Slab str: 100
• MA str:6/6 čtyři sloupce

 

31. školní týden od 2. dubna do 6. dubna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 2.4. Velikonoční pondělí
 
ČT Alter Slabikář do str: 98 + 64,
Písmenko F f, Ch ch, čtení slov víceslabičných, porozumění textu
ÚT 3.4.
• Slab str: 97
• M 3. díl str: 2/5 + umět vyjmenovat zpaměti řadu čísel 11 až 20
PS Velká zelená Písanka III str: 18, 19
Malá žlutá Písanka 2 do str: 20
Písmenko z, Z, opis, přepis, diktát
ST 4.4. Písemný úkol není, kdo chce, trénuje psaní malého písmene z.
• Slab str: 64 sloupce s písmeny F f + poskládat si vyznačená slova
MA MA 3. díl, Alter do str: 3
Čísla 11 - 20, čtení a psaní, rozklad na desítku a jednotky, posloupnost čísel
ČT 5.4. Máme výuku do 11:40 hodin.
• Slab str: 98
• MA str: 3/1 + umět krasopisně psát dvojciferná čísla od 11 do 20
PRV Já a můj svět  str: 47 + 51
Jaro - Velikonoce, jarní rostliny - části
6.4. Kdo ještě nepřinesl zpět puzzle či peníze (120 Kč), donese.
• Slab str: 65 - horní půlka (slova s předložkou čteme dohromady)
• PSANÍ malý sešit ČJ2 - předepsané z, r, Z, Zuzka

 

TOPlist