LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
7. školní týden od 14. října do 18. října 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 14.10. Během výuky jdeme do městské knihovny.
• Dnes žádný DÚ nemáme.
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 27
Párové souhlásky uvnitř slova h-ch, v-f, z-s, ž-š
ÚT 15.10.
• ČJ str: 25/3 (poslední 2 řádky)
• ČT str: 27/2
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 29
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 11
ST 16.10.
 
MA Alter MA 7. díl do str: 18
Násobení a dělení 7
 
ČT 17.10.
 
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:18
Orientace v krajině podle mapy, určování světových stran
18.10.
 

 

6. školní týden od 7. října do 11. října 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 7.10.
• ČT str: 22 + dokončit zápis v sešitě LV + obrázek
• Zítra do VV, kdo má, přinést si fixy.
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 24
Párové souhlásky uvnitř slova b-p, d-t, ď-ť
ÚT 8.10.
• ČJ str: 23/3
• M str: 14/3 Umět vyjmenovat uspořádaně násobky 7 zpaměti.
• ČT str: 23 - 24
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 25
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 9
ST 9.10.
• M str: 15/2 jen zelené sloupce
• PRv str: 15 vyrobit si podle návodu malou směrovou růžici
MA Alter MA 7. díl do str: 16
Násobení 7, rýsování čtverce, obdéln. a trojúhelníku ve čtvercové síti
ČT 10.10.
• PRV str: 16 Přečíst si zelený rámeček.
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:16
Orientace v krajině, určování světových stran
11.10.
• M str: 15/6 celé
• Do VV v úterý si přinést fixy.

 

5. školní týden od 30. září do 4. října 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 30.9.
• ČJ str: 17/4 dokončit (nepsat již datum)
• ČT str: 16 báseň zpaměti do středy (Učili jsme se ji v hodině.)
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 21
Opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ÚT 1.10.
• M str: 10/7 oba sloupečky, druhý bez posledního příkladu
• ČT str: 17 - 18
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 20
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 7
ST 2.10. Během výuky jdeme do Muzea Těšínska v Orlové.
• ČT str: 19
MA Alter MA 7. díl do str: 13
Násobení a dělení 6, rýsování přímky, polopřímky
ČT 3.10.
• ČJ str: 19/2 prvních pět vět
• PRV Nakresli kopec a pojmenuj jeho části podle obr. na str: 12.
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:12
Obec, kde žiji - plánek obce, krajina podle vzhledu
4.10. Pracovní sešity z M jsem vysbírala.
• ČJ str: 21/3
• ČT dočíst článek do str: 21, splnit úkol na str: 20/2

 

4. školní týden od 23. září do 27. září 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 23.9.
• ČJ str: 13/2 napsat věty do sešitu SLOH
• PRV zjistit názvy obchodních domů v Orlové
• ČT str: 12/3 ústně
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 16
Opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ÚT 24.9.
• M str: 7/2 (3 první fialové sloupečky)
• ČT str: 13/ dolní 1. cvičení
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 16
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 5
ST 25.9.
• PRV 30.9. se odevzdává šešit ke kontrole.
• ČT str: 14 - 15/2
MA Alter MA 7. díl do str: 9
Násobení a dělení 5, násobilka 6,  přímky, polopřímky
ČT 26.9.
• M str: 8/7 žluté a zelené sloupce + zpaměti umět násobky 6
• PRV vymalovat a nalepit obrázek s krojem do sešitu
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:10
Obec, kde žiji - památky města, život našich předků
27.9.
• ČT str: 15-16

 

TOPlist