LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
14. školní týden od 2. prosince do 6. prosince 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 2.12.
• ČJ - naučit se zpaměti ze sešitu vyjmenovaná slova po L
• PRV nakreslit obrázek - sladkovodní živočichy
• ČT str: 54 + 55
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 45
Vyjmenovaná sloba po L a slova k nim příbuzná
ÚT 3.12.
• ČJ umět VS po L zpaměti
• M str: 14/65
• do PČ na pátek přinést jeden starý vánoční pohled nebo přání
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 57
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 23
ST 4.12.
• PRV str: 38 dokreslit obrázek koloběhu vody v přírodě
• ČT číst do str: 57
MA Alter MA pro 3. roč 1. díl do str: 18
Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 100, zápisy slovních úloh do sešitu
ČT 5.12.
• M str: 16/1 znát pojmy pro početní výkon násobení a dělení
• ČJ str: 49/5 napsat další dva řádky
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:38
Neživá příroda - základní podmínky života - slunce, vzduch, voda
6.12.
• M str: 17/10
• do VV přinést 2 bramborová tiskátka (větší a menší hvězdičku)

 

13. školní týden od 25. listopadu do 29. listopadu 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 25.11.
• M str: 8/30
• ČT přinést novou vyplněnou přihlášku do knihovny
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 45
Vyjmenovaná sloba po B, slova význ. nadřazená, podřazená, souznačná
ÚT 26.11.
• ČJ str: 42/5 pokračovat a napsat do 3. řádku
• ČT str: 51
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 52
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 21
ST 27.11.
• PRV str: 36/2 nakreslit obrázek, zítra se odevzdává sešit
• ČT str: 52
• do PČ přinést nůžky na nehty
MA Alter MA pro 3. roč 1. díl do str: 12
Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 100, zápisy slovních úloh do sešitu
ČT 28.11.
• M str: 11/45
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:37
Opakování - měříme vlastnosti, Neživá příroda - slunce, vzduch
29.11.
• ČJ Neztratit obrázky s vyjmenovanými slovy po B, doma si je uschovat, budeme je ve 4. třídě znovu potřebovat.

 

12. školní týden od 18. listopadu do 22. listopadu 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 18.11.
• ČJ str: 41/4
• PRV str: 32 Nakreslit do sešitu nějaké měřidlo času.
ČJ Alter Český jazyk 3 do str: 42
Vyjmenovaná sloba po B a slova příbuzná
ÚT 19.11.
• M str: 4/7 poslední 3 sloupce + učebnici MA 1. díl obalit
• ČT str: 46 + nosit záložku
ČT Nová škola Čítanka 3 do str: 48
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 19
ST 20.11.
• PRV str: 33 nakreslit měřidlo teploty
• ČT str: 48
MA Alter MA pro 3. roč 1. díl do str: 7
Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 100, zápisy slovních úloh do sešitu
ČT 21.11. V 16:00 se konají hromadné třídní schůzky.
• M str: 6/22 (Slovní úloha musí mít stručný zápis i otázka stručně zapsaná, výpočet, kontrolu a odpověď.)
• PRV Příště test o veličinách = měřitelných vlastnostech
PRV Alter Prvouka 3. roč 1. díl do str:34
Vlastnosti látek - měříme délku, hmotnost, objem, čas, teplotu
22.11.
• ČJ str: 42/1 (první 3 řádky)
• ČT str: 50/2 + Kdo má, přinést si průkazku do knihovny.

 

TOPlist