LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
20. školní týden od 15. ledna do 19. ledna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 15.1.
• Slab str: 30 sloupce s písmenem H h + poskládat vyznačená slova
• M str: 6/7 přepsat a vypočítat 2 zelené sloupce do sešitu M2
ČT Alter Slabikář do str: 50 - 52 + 30,
Písmeno H h, slova se shlukem souhl. (drahé, hopsá), čtení s porozuměním
ÚT 16.1.
• Slab str: 50 (zeleně podtrhnout stromy, červeně zvířata)
• Psaní str: 25 dopsat až dolů
PS Velká fialová Písanka II str:
Malá zelená Písanka 1 do str: 27
Psaní slabik a slov s písmenem n
ST 17.1. Dnes není písemný úkol.
• Slab str: 51
• Děti dostaly jogurt a mléko, kdo nechtěl jíst, má to v aktovce.
MA MA 2. díl, Alter do str: 9
Sčítání a odčítání do7, psaní číslice 8, číselná řada a porovnávání do 8,
ČT 18.1.
• MA str: 8/6 vypočítat oranžové i žluté sloupečky
• PRV pracovní sešit je vysbíraný
PRV Já a můj svět  do str: 36
Zima - zvířata u krmelce, na krmítku
19.1.
• Slab str: 52 - Báseň zpaměti (v rámečku, učili jsme se ji společně).
• MA str: 9/2 krasopisně tužkou napsat osmičky

 

19. školní týden od 8. ledna do 12. ledna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 8.1.
• Slab str: 47
• MA str: 4/3. a 4. cvičení (slovní úlohy) + trénovat rozklady čísel na vnitřní straně zadního obalu pracovního sešitu MA (č. 7 jsou hrušky)
ČT Alter Slabikář do str: 47 - 49 + 32,
Čtení slov s ou, au + tříslabičná slova z otevřených slabik (veselo)
ÚT 9.1.
• Slab - poskládat si nějaká vyznačená slova s OU ze str. 48
• M str: 4/6 napsat toto cvičení do malého sešitu M1
• Fialová PS str: 18 + 19 učili jsme se psát malé j
PS Velká fialová Písanka II str: 18 + 19
Malá zelená Písanka 1 do str: 23
Psaní slabik a slov s písmenem p, j
ST 10.1. Dnes písemný úkol není.
• Slab str: 48
MA MA 2. díl, Alter do str: 6 (polovina)
Sčítání a odčítání do7, (denně trénink rozkladů čísel - zadní obal MA sešitu)
ČT 11.1.
• Slab str: 49 (Číst slabiky ve slově vázaně ne sekaně s pauzou.)
• MA str: 6/3 + 4 Vyřešit slovní úlohy, při znázornění odčítání kolečka škrtáme zprava doleva.
PRV Já a můj svět  do str: 36
Zimní radovánky, zvířata v zimě
12.1.
• Slab str: 31 - sloupce slov s písmeny, která známe
• Psaní malý sešit ČJ2 - předepsané řádky slov

 

18. školní týden od 1. ledna do 5. ledna 2018
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 1.1. Státní svátek
ČT Alter Slabikář do str: 46 + 29, 31
Čtení slov s písmeny Z z + tříslabičná slova z otevřených slabik (veselo)
ÚT 2.1. Vánoční prázdniny
PS Velká fialová Písanka II str: 14 + 15
Malá zelená Písanka 1 do str: 20
Psaní písmenem p
ST 3.1. Dnes písemný úkol není.
• Mít ve Slabikáři záložku.
• Donést si vypraný ručník a cvičební úbor.
MA MA 2. díl, Alter do str: 3 (polovina)
Sčítání do7, rozklad čísla 7 (trénovat vnitřní strana zadního obalu - hrušky)
ČT 4.1.
• Slab str: 29 sloupce s písmenem Z z + poskládat vyznačená slova
• M str: 2/3 dva sloupce na porovnávání
• Fialová PS nacvičovali jsme psaní malého písmene p str: 14 + 15
PRV Já a můj svět  do str: 35
V zimě - zimní radovánky
5.1. Dnes děti dostaly psací pero.
• Slab str: 46
• Písanka zelená str: 20/ 4 poslední řádky k písmenku malé p

 

16. školní týden od 18. prosince do 22. prosince 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 18.12. Dnes písemný úkol není.
• Slabikář str: 43
• Zítra bude diktát slabik na známky, dnes jsme trénovali.
• TV - cvičební úbor byl rozdán domů na vyprání.
ČT Alter Slabikář do str: 45 + 29, 31
Čtení slov s písmeny V v + tříslabičná slova z otevřených slabik (veselo)
ÚT 19.12. Vánoční koncert pěveckých sborů školy v tělocvičně.
• Slab. str: 44 + luštili jsme dvojsměrku z 15. týdne k písmenku v
• MA 1. díl již nechat doma, ve čtvrtek se rozdává 2. díl.
Dnes písemný úkol není.
PS Velká fialová Písanka II str:
Malá zelená Písanka 1 do str: 19
Psaní slabik + slov s písmenem s
ST 20.12. Dnes není písemný úkol.
• Slab str: 45
• Trénovali jsme opis písmen, slabik, slov podle Slab. od str: 6 - 13
MA MA 2. díl, Alter do str: 1?
(Nácvik psaní číslice 7, řada čísel, porovnávání do 7), jinak + - do 6
ČT 21.12.
• ČTENÍ - žáci dostali nakopírovaný list na procvičování čtení
• Zítra nezapomenout přinést ŽK, jablíčko, dáreček a vánoční náladu
PRV Já a můj svět  do str: 34
V zimě - Vánoce jsou tu
22.12. Vánoční besídka
• Vzali jsme si domů na vyprání ručník - přinést 3.ledna

 

15. školní týden od 11. prosince do 15. prosince 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 11.12.
• Slab str: 40 + nosit záložku (Dnes jsem dětem opět rozdala záložku z knihkupectví, tak ať se nikdo nevymlouvá, že nemá.)
• MA str: 31/ 2 sloupce s oranžovými puntíky - znázorni a vypočítej
ČT Alter Slabikář do str: 42 + 28, 29
Čtení slov s písmeny R r, V v + slabiky
otevřené (da, ko) zavřené (nos, důl)
ÚT 12.12.
• Slab str: 28 nové písmeno R r + doma poskládat si ze skládací abecedy puntíkem označená slova (orel, ruka, můra, Romane, rýma)
• MA str: 31 - vypočítat dva zelené sloupce do malého sešitu M1
PS Velká fialová Písanka II str: 12 - 13
Malá zelená Písanka 1 do str: 18
Nácvik písmene s + slabiky + slova
ST 13.12. Dnes není písemný DÚ.
• Slab str: 31 sloupec R r + str: 41 článek k písmenku R
• Hráli jsme na počítači slovní fotbal
MA MA 1. díl, Alter do str: 32
Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy, rozklad čísla na součet dvou čísel
ČT 14.12. MA prac. sešit je vysbíraný.
• Slab str: 42
• PS zelená str: 18 - dopsat poslední 4 řádky až dolů písmenko s
PRV Já a můj svět  do str: 33
V zimě - blíží se Vánoce, u babičky ...
15.12.
• Slab str: 29 sloupce slov novým písmenem V v + doma poskládat si ze skládací abecedy puntíkem označená slova
• PS malý sešit ČJ2 - předepsané slabiky s písmenem s

 

14. školní týden od 4. prosince do 8. prosince 2017
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 4.12. Vánoční focení dětí (kteří zaplatili)
• Slab str: 35 (nosit záložku ve Slabikáři ne hozenou v aktovce)
• Fialová PS str: 23 napsat pastelkou 4 řádky s písmenkem o
• Luštili jsme dvojsměrku v kalendáři z 11. týdne k písmenku N n
ČT Alter Slabikář do str: 35 - 38 + 28
Čtení slov s písmenem K k + slabiky otevřené (da, ko) zavřené (nos, důl)
ÚT 5.12.
• Slab str: 31 (sloupce N, D) + 36 (obloučky - čteme dohromady)
• MA str: 29/ druhá slovní úloha
• PRV str: 30 umět vyjmenovat 3 zimní měsíce
PS Velká fialová Písanka II str: 22 - 23
Malá zelená Písanka 1 do str: 15
Nácvik písmene o + slabiky + slova
ST 6.12.
• Slab str:28 + 31 sloupce s písmenem Kk (slova s červenou tečkou poskládat - skládací abeceda), trénovali jsme čtení s porozuměním
• PS malý sešit ČJ2 předepsané slabiky
MA MA 1. díl, Alter do str: 30
Sčítání do 6, řešení slovních úloh, nácvik psaní číslice 0
ČT 7.12.
• Slab str: 37
• MA str: 29/ dva žluté sloupce
PRV Já a můj svět  do str: 30
V zimě - počasí, slavíme Mikuláše
8.12.
• Slab str: 38 - 39, trénovali jsme přepis slabik
• PS malý sešit ČJ2 předepsaný opis slov (milá, léto, tulí, mete, teto)

 

TOPlist