LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

DÚ a učivo
42. školní týden od 17. června do 21. června 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 17.6. Bude se vybírat učebnice ČJ a PRV.
• ČT str: 158 - 159 Umět odpovědět na všechny otázky. Čítanky pořádně vyspravit, každý dostal novou knihu.
 
ČJ Alter Český jazyk 2 do str:
Opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ÚT 18.6. Bude se vybírat učebnice ČT a HV.
 
ČT Nová škola Čítanka 2 do str:
Četba přinesené knihy
Psaní a mluv. cvičení do str: 31
ST 19.6. Jdeme do domu kultury na placenou akci.
• Nosit každý den nějakou svou knihu na čtení.
• Na pondělí si přinést PS z PRV - dokončíme ho.
MA Alter MA 6. díl do str:
Opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ČT 20.6. Uzavírají se známky za 2. pololetí. Budeme nosit každý den v aktovce papuče, svačinu, pití, pouzdro, ŽK a vlastní knihu na čtení.
• M přinést si zítra naposledy PS z matematiky
PRV Nová š. Já a můj svět 2 do str:
Pracovní sešit do str: dokončení
Opakování a procvič. učiva 2. ročníku
21.6. Od tohoto dne budeme mít jen 4 vyučovací hodiny.

 

 

41. školní týden od 10. června do 14. června 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 10.6.
• M str: 28/4 + 5 Vyřešit dvě slovní úlohy.
• ČT str: 148 - 150
ČJ Alter Český jazyk 2 do str: 104
Párové souhlásky, opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ÚT 11.6.
• M str: 29/3
• HV str: 89 Umět zpívat píseň.
ČT Nová škola Čítanka 2 do str: 157
Společ. četba knihy:
Psaní a mluv. cvičení do str: 29
ST 12.6.
• PRV PS str: 66/ žluté cvičení
MA Alter MA 6. díl do str: 30
Násobení a dělení čtyřmi, opakování a procvičování učiva 2. ročníku
ČT 13.6.
• M str: 30/5
• ČT str: 152 dočíst
PRV Nová š. Já a můj svět 2 do str: 63
Pracovní sešit do str: 67
Léto na louce, v lese + opakování uč.
14.6.
• ČT str: 154 - 155
• Příští týden v pondělí a úterý se vybírají zpět zapůjčené školou učebnice - vygumovat vepsané, vlepit vypadlé listy, vyčistit.
 

 

40. školní týden od 3. června do 7. června 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 3.6.
• M str: 25/3 Začnu zkoušet násobilku 3.
• PRV pro aktivní str: 58-59 Napsat na papír 4 věty podle obrázku.
• ČT str: 142
ČJ Alter Český jazyk 2 do str: 101
Opakování - skupiny, kde píšeme ě, párové souhlásky na konci slov
ÚT 4.6.
• ČJ str: 99/2 (napsat 2. řádek)
• ČT str: 143
ČT Nová škola Čítanka 2 do str: 147
Společ. četba knihy:
Psaní a mluv. cvičení do str: 27
ST 5.6.
• PRV pro aktivní str: 60-61 Napsat na papír 4 věty podle obrázku.
MA Alter MA 6. díl do str: 27
Procvičování sčítání a odčít. do 100 s přechodem, násobení čtyřmi
ČT 6.6.
• M str: 26/5 (dva poslední sloupce)
• ČT str: 146 dočíst pohádku do jejího konce
PRV Nová š. Já a můj svět 2 do str: 59
Pracovní sešit str: 65
Přišlo léto, statek v létě
7.6.
• M str: 27/5  ústně + trénovat násobky čísla 4
 

 

38. školní týden od 20. května do 24. května 2019
UČIVO NA TÝDEN DOMÁCÍ ÚKOLY pro chybějící a nemocné
AJ HRY - Happy House, Happy Street
Slovník: Happy House 1, Chit Chat 1
AJ pro děti, Obrázkový sešit angličtiny
PO 20.5.
• PRV ps str: 62/dokončit
• ČT str: 137/1
• Dát podepsat nalepenou info v ŽK.
ČJ Alter Český jazyk 2 do str: 98
Opakování - skupiny, kde píšeme ě, párové souhlásky na konci slov
ÚT 21.5.
• ČJ str: 96/2 dokončit
• M str: 23/2 umět vyjmenovat řadu násobků 3 tam i zpět
• ČT str: 138
ČT Nová škola Čítanka 2 do str: 141
Společ. četba knihy:
Psaní a mluv. cvičení do str: 26
ST 22.5.
• PRV PS str: 64/1 malovací úkol
MA Alter MA 6. díl do str: 25
Procvičování sčítání a odčít. do 100 s přechodem, násobení a dělení třemi
ČT 23.5.
• M str: 24/1 Napsat do malého sešitu.
PRV Nová š. Já a můj svět 2 do str: 55
Pracovní sešit str: 62, 61 - 62
Hospodářská zvířata
24.5.
• ČT str: 141
 

 

TOPlist