LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Co se děje ve 2. třídě
 TŘÍDA 2.C - školní rok 2012/2013 - CO SE UDÁLO
ČERVEN 2013    1. Beseda s hasiči    2. Školní výlet   3. Vzpomínky na výlet  
   4. Hurá na prázdniny
  HURÁ NA PRÁZDNINY!

Poslední den školního roku je za námi a druhá třída už je minulostí. Vkládám tedy poslední fotografie a připojuji pár slov o výsledcích naší půlroční práce.

V naší třídě s patnácti druháčky třináct žáků prospělo s vyznamenáním, z toho sedm žáků dostalo samé jedničky. Ostatní dva žáci prospěli. Jedna žákyně obdržela pochvalu ředitele školy, osm žáků získalo pochvalu třídní učitelky. Pět žáků dostalo knižní odměnu za vzorné plnění školních povinností. Naproti tomu bylo uděleno jedno výchovné opatření a dokonce i dvojka z chování za neomluvené hodiny.

Spokojeným žákům tímto ještě jednou gratuluji, nespokojení budou mít za dva měsíce dost možností na vylepšení známek. Přeji všem krásné prázdniny! Pěkně si je užijte a vždy a všude se chovejte tak, abychom se po prázdninách všichni zase sešli ve zdraví.   nahoru


 


 


 

 VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ VÝLET

Ještě čerstvé vzpomínky na školní výlet jsme měli v hlavičkách, a toho jsme využili. Kreslili jsme obrázek z návštěvy záchranné stanice či zámku. Ve skupinkách jsme z Lega stavěli voliéry ze zachráněnými ptáky. A každý se pokusil sestavit malé vyprávění o školním výletě. Některá si můžete přečíst.

Aneta W.: Jeli jsme do Bartošovic. Byla jsem překvapená, protože jsem viděla černého čápa. Potom jsme jeli 10km na zámek Kunín. V Kuníně byly masky a kostýmy. A já jsem si nasadila kostým čertíka. Cesta autobusem i samotný výlet se mi moc líbil.

Markéta: Jela jsem autobusem do Bartošovic. Viděla jsem sovu pálenou a orla. Nejvíc se mi líbil čáp černý. Byly tam velké voliéry. Potom jsem jela do Kunína na zámek. Na Kunínu se mi líbilo divadlo. Pak jsme šli do vedlejšího pokoje, kde byl pokoj pro prince a další pokoj pro princezny. Potom jesm si vyzkoušela kostým. Paní nám ukázala loutky. A pak jsme jedli špekáčky. Nakonec jsme jeli domů.

Sára: Na výlet jsem jela do Bartošovic autobusem. Viděla jsem tam orla, sovu pálenou a spoustu jiných ptáků. Dále jsem jela na zámek do Kunína. V zámku jsem viděla krásné divadelní představení. Po prohlídce zámku jsme šli do zámecké zahrady, kde se opékaly párky. Celý výlet se mi moc líbil. Poté jsme jeli domů.

Adam W.: Nejdřív jsme se zastavili v Bartošovicích, kde byli různí ptáci. Nejvíc se mi líbil orel. Potom jsme jeli na zámek Kunín. Na střeše zámku bylo pět komínů a na jednom komíně bylo čapí hnízdo. Uvnitř byl kouzelný koberec. Divadelní herci nám zahráli pohádku O princezně a Jankovi. Některé děti si vyzkoušely divadelní masky. Výlet se mi moc líbil.

Aneta V.: Byla jsem v Bartošovicích na záchranné stanici zvířat. Viděla jsem havrana, krkavce, čápa a orla. Viděli jsme ještě rybník a v tom rybníku byl šnek, stulík, škeble. Pak jsme jeli autobusem do Kunína. V Kuníně jsme viděli pohádku. A potom jsme zkoušeli loutky a kostýmy. Pak jsme byli v obýváku, v pokoji a v ložnici. Nakonec jsme si vybírali suvenýry a jeli jsme domů. Po příjezdu domů jsem vyprávěla rodičům a bratrovi, co se stalo na školním výletě.

Daniel: Byl jsem v Bartošovicích na záchranné stanici zvířat. Viděl jsem rybník, orla, sovu pálenou, čápa, havrana. Potom jsem jel autobusem do Kunína. Tam jsem si prohlédl zámek. V tom zámku bylo divadlo, loutky, herci, kouzelný koberec. A potom jsem dostal párek. Moc se mi líbilo v Kuníně. Koupil jsem si pohled.     nahoru   


 


 

 ŠKOLNÍ VÝLET - BARTOŠOVICE A KUNÍN

 


Ve čtvrtek 6.6. jsme se vydali s ostatními žáky druhých tříd na školní výlet. Nejprve jsme se zastavili v záchranné stanici zvířat v Bartošovicích. Prohlédli jsme si expozice vevnitř i venku. Zblízka jsme pozorovali: zvonka, krkavce či havrana, hnízdící sovu pálenou, orla s narušeným chováním, který nalítával na klec, kráčející čápy i volavku. Teď už například víme, jak jsou chráněni ptáci na stožárech s vysokým napětím a proč na opuštěného kolouška v přírodě nemáme sahat. Druhá zastávka byla v zámku v Kuníně. Nejdříve byla pro nás připravená pohádka. Zblízka jsme si pak prohlédli divadelní kulisy a různé druhy loutek. Někteří si vyzkoušeli divadelní kostým. Prošli jsme se též zámeckými komnatami. Nakonec jsme v zámecké zahradě snědli opečený špekáček a před odjezdem jsme si nakoupili na památku zajímavého výletu drobnosti. nahoru

 


 


 


 

 BESEDA S POŽÁRNÍKY

V pondělí 3.6. byla pro druháčky ve škole připravena beseda s hasiči zaměřená na správné telefonování. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla a zkoušeli telefonický rozhovor, jak správně nahlásit událost. Kdo mluví do telefonu, kde a co se stalo, musíme vše říct stručně a správně. Viděli jsme, jak rychle se dovede hasič obléct do své výstroje, slyšeli jsme, jak se mluví přes dýchací masku. Taky jsme se dozvěděli, proč se nesmí zneužívat telefonní linka na hasiče. Děti dostaly od hasičů do příští besedy úkol - nakreslit obrázek zlého a hodného ohně.   nahoru

 


 


 


 

 KVĚTEN 2013    1. Mokré vysvědčení    2. Dravci   3. Přijde léto 
   4. Podle nosa poznáš kosa     
 PODLE NOSA POZNÁŠ KOSA

30.května jsme se opět zúčastnili v DDM výukového programu o zvířátkách. Tentokrát byla prezentace věnovaná ornitologii. Žáci se dozvěděli o různých typech ptačích zobáků a jak je ptáci používají. Některé zobáky ptáci používají jako lidé známé nářadí například: pinzetu, kleště, dláto, cedník, brčko. Podle obrázků žáci poznávali různé ptáky a podle tvaru zobáku zas odhadovali, čím se živí. A co jsme dosud nevěděli? Že v části zobáku, které se říká ozobí, mají ptáci dýchací otvory. A zobák má dokonce i plaz - želva. Tu a plno dalších zvířatek jsme si pak zblízka prohlídli v přírodovědném koutku. I ve výtvarné výchově jsme se věnovali zvířatům. Vrátili jsme se ještě k motýlům. Tvořili jsme je pomocí obtisku.  nahoru


 


 


 

 BRZY PŘIJDE LÉTO

Teprve je prostředek května, a už jsme zažili letní teploty. To se nám náramně hodilo do výuky, neboť jsme se začali učit o létu. Povídali jsme si o životu na louce. Děti kreslili ozdobené sluníčko a pomocí špendlíku malovali i motýlky. Na konci týdne letní teploty odletěly fuč. Vždyť je přece ještě jaro.  nahoru


 


 


 

 DRAVCI NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

17.května jsme si prohlédli z blízka dravé ptáky. Na školním hřišti si připravila organizace Zayferus, což je společnost na ochranu dravých ptáků, různé ukázky práce s nimi. Nejprve jsme si vyslechli informace a prohlídli si sokolovité dravce. Následovali otázky pro pozorné diváky. A jednu z nich správně vykřilka naše Aneta Vaňková a získala tak odměnu. Tipla si správně ostříže. Pak jsme se přemístili k druhému kruhu větších dravců. Zblízka jsme si prohlédli orla, supa, výra velkého a různé sovy. Děti viděly dravce při volném letu i lovu. Nejvíc nás ale zaujal poslušný Karančo, který běžel vedle svého sokolníka jako pejsek vedle myslivce.   nahoru


 


 


 

 SKONČILA VÝUKA PLAVÁNÍ

Dne 13.května měli žáci poslední plavání. Všichni se moc těšili, protože jim bylo slíbeno, že se poslední lekci povozí na tobogánu. Po rozdovádění se ve vodě si žáci zopakovali vše, co se v hodinách plavání naučili. Nejšikovnější žáci uplavali několik desítek metrů.

 

Na závěr se děti povozily v tobogánu. Instruktoři vydali dětem mokrá vysvědčení, na kterých měli žáci svá hodnocení a přidali pár rad na prázdniny, jak se chovat bezpečně u vody.   nahoru


 


 


 

 DUBEN 2013   1. Jarní květiny  2. Den Země  3. Ovečky   4. Čarodějnice
 ČARODĚJNICE MEZI NÁMI
Poslední dubnový den k nám do třídy přiletěly čarodějnice i s košťaty. Žáci z dětského parlamentu pro nás připravili veselý den. Ve třídě nám promítli prezentaci o čarodějích a čarodějnicích, hádali jsme podle filmových ukázek čarodějnická jména a kouzelníci nám předvedli kouzla. V tělocvičně se pak konal čarodějnický rej - soutěže i tance. 
 
 
  nahoru


 


 


 

 JARNÍ OVEČKY A KVĚTINÁČKY
Jaro vypuklo v plném proudu. Travička se zelená a my vyráběli ovečky. Obkreslit podle šablonky a vystřihnout bylo snadné. Ale vytvořit vlnu ze samých minikuliček krepového papíru, to byla fuška. Ovečky se moc povedly. A k ovečkám přibyly zasazené namnožené pokojové rostlinky. Vysazené do vlastnoručně nazdobených květináčků. Teď už jen zalévat. Tento týden se konala matematická soutěž druháčků. Za naši třídu získal hezké 3.místo Daniel.  nahoru


 


 


 

 NAŠE PLANETA SLAVÍ SVÁTEK - DEN ZEMĚ

V pátek 19.4. jsme se zapojili do celoškolního projektu Dne Země, který byl letos zaměřen na odpady a odpadky. Všichni žáci přišli do školy oblečeni v barvách Země a většina donesla i balíček starého papíru. Společně jsme vypočítali, že třída přinesla celkem 214 kg sběru.

Žáci z 2.stupně si pro nás připravili prezentaci. Který odpad kam hodit? To by nám už mělo být jasné. Dozvěděli jsme se totiž více o barevných kontejnerech na tříděný odpad. Zjistili jsme též, co se děje dál s tříděným odpadem. Ve třídě pak skupinky stavěly z Lega kontejnery na papír, sklo, plast a smíšený odpad. Tomu všemu přihlížely námi vyrobené papírové holubičky.   nahoru


 


 


 

 KDE JE TA KVĚTINA, CO ODEMYKÁ KLÍČEM JARO?

I když je už týden duben, venku to podle vrstvy sněhu vypadá spíš na leden. A my se zrovna učíme o jarních květinách. Učitelkou do výuky vyhlédnuté sněženky i bledulky byly zavaleny sněhovou peřinou. Musely nám tedy stačit jen obrázky jarních květin a encyklopedie. Z ní čerpaly informace dvojice žáků, které tvořily společně referátek o zadané rostlince. Ve výtvarné výchově jsme zkoušeli jarní květiny kreslit - foukat brčkem. Rozfoukané kapky připomínaly rostlinu nebo keř, který se pak dotvořil vystřiženými kvítky.

Tento týden se naši žáci zúčastnili školního kola v recitační soutěži. A uspěli. Diplomky a odměnu za pěkný přednes si s sebou odnesli: Aneta Wilková, Monika Škutová, Adam Wilk a Aneta Vaňková. nahoru


 


 


 

 BŘEZEN 2013   1. Záložky   2. Povolání   3. Přišlo jaro   4. Zvířecí školka 
  5. Den naruby
 POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN V BŘEZNU - DEN NARUBY
Dne 27. 3. probíhala ve škole akce Den naruby, jako připomínka Dne učitelů, který letos připadl na velikonoční prázdniny. Místo učitelů učili žáci a učitelé usedli do žákovských lavic. V naší třídě vyučovali deváťáci i osmáci vždy po dvou. Připravili si hodinu českého a anglického jazyka i matematiku. Učitelé - žáci si vyzkoušeli, jak nelehké je vzdělávat druhé.
 
Na konci dne přišly výsledky z matematické soutěže Cvrček, které se zúčastnili všichni žáci 2. a 3. tříd naší školy. Úlohy byly lehké i těžké. Pět nejlepších počtářů z naší třídy získalo účastnický diplom.  nahoru


 


 


 

  ZVÍŘECÍ ŠKOLKA - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ve čtvrtek 21.března jsme se vypravili do přírodovědného oddělení DDM v Orlové. Byl pro nás připraven vzdělávací program věnovaný různým typům mláďat živočichů a jejich rodičovské péči.
 
Nejprve žáci shlédli prezentaci, v níž se dozvěděli jak se o svá mláďata starají různí bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Pak následovala zajímavější část, návštěva u živých zvířátek. Viděli jsme plno zvířat. Za sklem odpočíval varan, suchozemská i vodní želva. Hladili jsme si a někteří si dali kolem krku užovku červenou, okoukli jsme agamu vousatou. Prohlídli jsme si zblízka strašilku ďábelskou a na větvičce jsme hledali maskovanou pakobylku. Nejvíc se to hemžilo u morčátek a zakrslých králíčků. V kleci jsme obdivovali mrštnost fretky a svou parádou nás ohromil dikobraz. Pohladi si ho mohl Michal, neboť znal plno odpovědí na kontrolní otázky. Nakonec všechny děti dostaly sladkou odměnu. Program se nám moc líbil. 
 


 


 


 

  PŘIŠLO JARO
Ve skutečnosti přišlo jenom kalendářní jaro, venku pořád ještě mrzne a semtam popadává sníh. Oslavili jsme příchod teplejšího ročního období skupinovou prací. Skupinky vytvořily čtyři plakátky, každá s jedním písmenem z názvu JARO.
Nejprve žáci psali na volné lístečky, co je napadlo, když se řekne jaro. Pak skupinky  roztřídily lístečky napsané i předem natištěné se znaky jara do čtyř hromádek (rostliny, zvířata, činnost lidí, ostatní) a vlepovali na papír do obrysu vylosovaného písmene. Skupinky vybíraly ke svému tématu malé černobílé obrázky, které vymalovali a nakonec nalepili kolem písmenka. Vznikl tak krásný nadpis na nástěnku na velké chodbě. Ve výtvarce jsme kreslili větvičky plné kočiček, a ty jsme si pověsili ke dveřím třídy. Tak snad to teplé jaro se sluníčkem už doopravdy přijde.  nahoru


 


 


 

 ENCYKLOPEDIE POVOLÁNÍ
Tento týden jsme tvořili třídní Encyklopedii povolání, neboť v prvouce se děti právě o tomto učily. Žáci si vybrali název povolání, o kterém pak vyrobili dvojlist do již zmíněné encyklopedie. Každý list musel obsahovat: výrazně napsaný název povolání, povídání (věty) o něm, vymyšlenou slovní úlohu a samozřejmě obrázky - špíš vymalovánky. I když mohli využívat informace z vystavovaných knih, tiskovin a z domova přinesených, někteří nechali vše na poslední chvíli. Největším oříškem bylo vytvořit znění slovní úlohy a k ní sestavit příklad. Nakonec se dílko přece jen podařilo.  nahoru


 


 


 

 KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Podle kalendáře již započal březen, venku se to ale ještě moc nezelená. To neznamená, že bychom podle přísloví byli leniví. Pořád se něčemu novému učíme, tím pádem něco nového i tvoříme. Vyrobili jsme si do knihy záložky. Teď už je snad nebudem tak lehkovážně ztrácet, když jsme si je vytvořili vlastními ručičkami. Ručičky hodinové a to točící, jsme skládali ve skupinkách z kostek Lega. Montovali jsme nástěnné hodiny s ciferníkem a ručičkami.   nahoru


 


 


 

 ÚNOR 2013   1. Obsazování domečků   2. Procvičujeme ve skupinkách 
 PROCVIČUJEME ČESKÝ JAZYK
V únoru jsme skončili v českém jazyce učivo o tvrdých a měkkých souhláskách. Skupinky čekala hodinová práce.
 
Kolovalo mezi nimi skoro 80 obrázků. Děti si je měly pojmenovat slovy, ve kterých musela být nějaká tvrdá slabika. Vytvořené slovo měly napsat do správného sloupečku s nadepsanou tvrdou slabikou. Posledním úkolem bylo, při kontrole slova dát do kroužku onu tvrdou slabiku. Po počáteční hlučné diskusi, co, kdo bude dělat, se nakonec žáci mezi sebou dohodli. Někdo podával obrázky, všichni pojmenovávali, jeden psal nebo se střídali v psaní, další dával pojmenovaný obrázek na jinou hromádku, aby nepsali stejná slova. Příště to budou měkké souhlásky.
 
V únoru jsme i něco nového začali. Začali jsme v hodinách čtení společně číst knížku Medvídek Pú, kterou budem číst asi až do konce školního roku. Protože ke každé kapitole vypracováváme pracovní list, vytvořili jsme si k nim dopředu ozdobný obal. A z medvídků jsme si vytvořili i papírové řetězy do oken. nahoru


 


 


 

 PROCVIČUJEME POČÍTÁNÍ DO 20
V pátek jsme si ve třídě zahráli matematickou hru podobnou Člověče nezlob se - Obsazování domečků. V předešlé dny si nejprve každá skupinka vyrobila hrací desku. Jako hrací kameny posloužila víčka z PET lahví. Nutné bylo také obstarat si dohromady 3 hrací kostky. Na hru se všichni žáci těšili. Do hraní = počítání se pustili s velkou chutí a samozřejmě i s větším hlukem. Házelo se třemi kostkami najednou a čísla se sčítala. Víčkem své barvy se obsadil domeček s vypočítaným výsledkem. Pokud byl již obsazen, tak se smělo vyhazovat. Zvítězil ten, kdo první umístil všechna svá víčka do domečků (začali jsme se 6 víčky). I když většina žáků umí počítat do 20 s přechodem bez názoru zpaměti, počítání na prstech bylo veledůležité. No přece při dokazování, že spoluhráč to spočítal špatně. Pro veliké nadšení žáků, se ten den muselo hrát dvakrát.   nahoru

 


 


 


 

LEDEN 2013   1. Nový rok    2. Začalo plavání    3. Broučci    4. Zdraví   5. Pololetí       
 POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Ve čtvrtek 31.ledna nastal očekávaný den. Rozdávalo se pololetní vysvědčení, lépe řečeno výpis. Skoro všichni žáci dosáhli velice pěkných výsledků. Vždyť 15 žáků získalo vyznamenání a dokonce 10 žáků dostalo ještě další list a to pochvalný. Někteří získali pochvalu třídní učitelky za vzorné plnění školních povinností jiní za sběrovou aktivitu. Komu se v učení moc nedařilo, má možnost v dalším pololetí na zlepšení. Může začít hned od příštího pondělí, kdy vykročíme do druhého pololetí.  nahoru


 


 


 

 VESELÁ MYSL PŮL ZDRAVÍ
Zima se ukázala v celé své kráse. Napadlo plno sněhu, teploty klesly pod nulu. Do toho všeho jsme zahájili výcvik plavání. A druháčci se rozstonali. V prvouce jsme probíráli aktuální téma - zdraví. Z první třídy jsme si osvěžili správné části těla, ty jsme pak na manekýnovi označovali. Žáci začali ve třídě vydávat různé zvuky - kýchají, pokašlávají, frkají, smrkají, hekají ... papírové kapesníčky šly na dračku. A právě kapesníček jsme si zkusili ve výtvarné výchově vyzdobit. Ve skupinkách žáci stavěli ze stavebnice postel pro nemocného. Koukněte se.  nahoru


 


 


 

 DIVADLO LOUTEK V OSTRAVĚ - BROUČCI
Než jsme se 16. ledna vydali na cestu do divadla, promítli jsme si ve třídě první příběh pohádky z knihy Broučci od spisovatele Jana Karafiáta, ať trošku dopředu víme, o čem pohádka bude.

V divadle jsme se pohodlně usadili do křesel - lavic a s očekáváním hleděli do jeviště, kde ležela na zemi veliká basa. Na tu hrál zvoneček, který nás společně s pampeliškou provázel pohádkovými příběhy svatojánských broučků. Broučci na jevišti prožívali svůj každodenní život během všech ročních období. Na jevišti se pohybovaly loutky a v závěru se nám představili i loutkoherci v černém oblečení, kteří loutky vodili. Pohádka se dětem moc líbila.  nahoru
 


 


 


 

 ZAČAL VÝCVIK PLAVÁNÍ
V rámci předmětu tělesná výchova začal plavecký výcvik, který probíhá pod vedením instruktorů plavání v orlovském krytém bazénu od 14. ledna vždy v pondělky od 12:00 do 13:00 hodin (můžete sledovat na online kameře). Druháčci tu získají základní plavecké dovednosti.
 
Žáci se těšili především na tobogán, který je umístěn na bazénu a pořád se ptali, kdy se budou moci na něm svézt. Až na konci výcviku - za odměnu. Nejprve je čeká 15 lekcí plavání. Cvičitelky plavání nejdřív žáky poučily o bezpečnosti, pak je rozdělily podle plaveckých dovedností do dvou skupinek. První lekci měli žáci celou hodinu volné plavání, od druhé lekce, se už začnou doopravdy učit plavat. Vždyť v dnešní době je důležité, aby děti uměly plavat, proto je plavecký výcvik pro žáky povinný.    nahoru

 


 


 


 

 PŘIŠEL NOVÝ ROK
V první školní dny nového roku jsme se všichni přivítali ve zdraví. Popovídali jsme si o vánočních dárcích i zážitcích a pomaloučku jsme zase zapojovali hlavičky do učení. A protože je zvykem přát si do nového roku, popřáli jsme si i navzájem mezi sebou - písemně. Poskládali jsme si obálku, nadepsali ji svým jménem a psaní jsme si posílali mezi sebou. Do obálek každý přiložil jeden proužek s napsaným přáním a poslal dál. Když obálky doputovaly k adresátům, byly plné novoročních přání. Leden se započal, ale sníh nikde. Další týden již něco málo nasněžilo. Natiskli jsme si sněhuláčky pomocí korkových zátek a úplně sami vystřihli sněhové vločky. Ty se prádně povedly.    nahoru


 


 


 

 PROSINEC 2012   1. Mikuláš  2. Kočka   3. Těšíme se na Vánoce
 POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
A přišel poslední školní týden tohoto kalendářního roku. Moc jsme se toho již nenaučili, děti byly roztěkané a v hlavičkách měly jen myšlenky o blížících se Vánocích.

Zpívali jsme vánoční koledy a další vánoční písně jsme si vyslechli na koncertě pěveckých sborů naší školy. Vyrobili jsme vánoční přáníčka a dozdobili jsme dáreček pod stromeček. Poslední den se konala vánoční besídka, jejíž součástí byly některé vánoční zvyka a obyčeje. Nejprve jsme si nastrojili stromeček. U ozdobeného stromku jsme si pak zazpívali vánoční a zimní písně. Učili jsme se balit dáreček a vyrobili jsme si z jablka okrasný svícínek. Ve třídě to krásně vonělo jablkem a hřebíčkem. Mezi tím vším jsme baštili a ochutnávali cukroví. Anetka nám zahrála na flétničku. Ve dvojicích jsme chodili přát pěkné Vánoce i ostatním třídám a učitelkám. Pouklízeli jsme třídu, popřáli si zdraví a štěstí do nového roku a rozešli jsme se ke svým stromečkům domů. Co tam asi pod ním bude?   nahoru


 


 


 

 POŘÁD PŘEDE, ALE KOUSEK NITĚ NENAPŘEDE

Téma o domácích mazlíčcích jsme ukončili povídáním o kočce. A vůbec celý týden, kde se dalo, nás kočky a kočičáci provázeli učivem. Četli jsme o kočkách, malovali mourky, přepisovali básničku ... V pracovních činnostech jsme též vyráběli kočičku - hlavičku s knoflíky, učili jsme se totiž přišívat dvoudírkový knoflík.  nahoru


 


 


 

 PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ

A kdy už přijde ten čert a Mikuláš? Ptaly se děti zvědavě od začátku prosince. A když pak 5.prosince zarachotil na chodbě jistojistě čert řetězem, byl rázem obsazen úkryt pod velkým stolem jako místo bezpečí před rohatým, který odnáší zlobivce do pekla. To byla blesková akce. Když ta vzácná návštěva - Mikuláš, andílci a čertíci - vkročila do naší třídy, rozhostilo se po učebně nebývalé ticho. Žáci však brzy zjistili, že si pekelníci nikoho z naší třídy ani letos neodnesou, dodali si odvahy a čertíky si i pohladili. Po sladké nadílce slíbili Mikuláši, že budou zas hodní a na rozloučenou zazpívali písničku. Ještě ten den jsme si vyrobili na památku papírového Mikuláše i anděla. Další den jsme kreslili na velký papír čerty.     nahoru


 


 


 

 LISTOPAD 2012
 KRYCHLE, KOULE, KVÁDR NEBO VÁLEC?

Učili jsme se poznávat geometrická tělesa. Pozorovali a počítali jsme jejich srěny. Zkoušeli jsme, jak se hýbou, zda se koulí či válí. Tato tělesa se nacházejí všude kolem nás. Ve třídě jsme objevili plno kvádrů, válců, krychlí i koulí. Z papíru jsme skládali krychli i kvádr. Z krychlí jsme stavěli různé komíny a pyramidy. A z Lega stavěly skupinky panelový dům, který musel mít tvar kvádru.

nahoru


 


 


 

 RODINA, TO JSOU NAŠI NEJBLIŽŠÍ

Když se učení o rodině, tak jsme si vyrobili rodinnou fotografii. Nakrelili jsme - maminku, tatínka, sourozence a sebe. Kolem dokola jsme nalepili vystřižený rámeček z papíru. A pro své nejbližší jsme začali připravovat dáreček pod stromeček z keramické hlíny.    nahoru


 
 ZDVOŘILOSTI NENÍ NIKDY DOSTI
Pár dnů po škole v přírodě ještě někteří žáci bloudili v uličkách školního řádu, který je nutno dodržovat, abychom se mohli ve školních lavicích vzdělávat. Bludiště jsme si též nakreslili pomocí inkoustové tužky. Ve čtvrtek nás v městské knihovně čekala beseda na téma zdvořilost. Paní knihovnice nám povídala o knihách, ve kterých vystupuje paní Láryfáry, která umí vyléčit u dětí jejich problémy v chování. Skupinky měly pak za úkol poskládat obrázek a najít knihu, ze které máme úryvek v naší čítance. Přednesli jsme připravenou básničku a zdvořile jsme odcházeli do školy.  nahoru


 


 


 

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JAVOROVÝ VRCH 5.-9.listopad

Na pět dnů jsme vyjeli za čistým vzduchem a přírodou do Beskyd na Javorový vrch. Čekalo nás tam pravé podzimní počasí. V den příjezdu nás přivítala mlha s deštěm a silný vítr. Druhý den se tak ochladilo, že začaly padal maxi sněhové vločky. Další den jsme si na sněhu už zabobovali. O den později sluníčko sníh roztopilo a ukázaly se barvy podzimu v celé své kráse.

Žáci se seznamovali s přírodou a turistikou v Beskydech. Dopoledne jsme se vždy dvě hodinky učili, po svačince a poledním klidu jsme vyrazili do okolí. Prohlídli jsme si turistické značení tras, porozovali jsme na stromech vyznačení hranic přírodní rezervace, poznávali jsme stromy, viděli jsme ještě i houby, prošli i bobovali jsme se po okolních sjezdovkách, zjistili jsme, jak pracují sněžná děla, obhlídli jsme lyžařský vlek a zblízka jsme si prohlédli vybavení Horské služby - čtyřkolku a sněžný skútr. Jelikož naše chata stojí na Malém Javorovém, vydali jsme se na turistický výšlap na Javorový, kde jsme si uplácali první sněhové koule. Před setměním jsme již baštili na chatě svačinku a následoval čas na různé hry. I večerní program byl bohatý. Proběhla soutěž ŠvP hledá talent, besídka se členem horské služby, promítaly se pohádky a konal se pyžamový bál. Dětem se pobyt v přírodě líbil. Mnoho žáků si zde poprvé vyzkoušelo být bez rodičů. Zjistili, jaké je to umění mít své věci v přehledném pořádku bez maminky. Dostali šanci nejen být více samostatní, ale i více se sžít a kamarádit se svými spolužáky.           


 


 


 

 VÍCE OVOCE A ZELENINY - OBSAHUJÍ VITAMÍNY

Započal krásně barevný měsíc - listopad. Ty barvy pojedeme příští týden obdivovat do školy v přírodě. Tento týden nás ve výuce provázelo ovoce, přesněji řečeno to, co si skupinky vylosovaly - jablka, švestky, hrušky, hroznové víno. Kromě hrušky přinesli žáci vše a tak se zkoumalo, co je uvnitř. Objevili jsme pecku, rozházená semínka a zjistili jsme, co je to jádřinec. A co s rozkrájeným ovocem? No šup s ním do bříška, vždyť je zdravé. Skupinky ve výuce plnily opět úkoly ke svému ovoci a koncem týdne vznikly skupinové plakátky s bedýnkou naplněnou malovaným ovocem.   nahoru


 


 


 

 ŘÍJEN 2012  1.Muchomůrky  2.Přední steh  3.Savci lesa  4.Pařezová chaloupka    
 PAŘEZOVÁ CHALOUPKA Z LISTÍ A PTÁCI Z LEGA

Podzim je letos krásný. Ráno je sice chladno, ale přes den ještě hřeje sluníčko. Babí léto v plném proudu. Vzpomněli jsme si, že se nám někde lisují listy ze zářijové vycházky. Využili jsme toho ve výtvarce. Žáci kreslili chaloupku od Křemílka a Vochomůrky a střechu dozdobili listy. Moc se jim chaloupky povedly tak, jako letos podzim se krásně vydařil. V prvouce se učíme o ptácích, skupinky si poskládaly ptáčka z Lega.    nahoru
 
 
 
 
 
 
 SAVCI V PODZIMNÍM LESE

Toto zajímavé téma jsme využili k první celotýdenní skupinové práci. Zástupci skupin si nejdřív vylosovali název zvířete, okolo kterého pak celý týden pnily úkoly. V prvouce školáci čtením zjistili, proč se vlastně savcům říká savci, kteří savci žijí v našich lesích a jakou mají stavbu těla. V českém jazyce jsme právě probírali druhy vět. Tvořili jsme tudíž věty oznamovací, rozkazovací, přací i tázací o vylosovaném zvířeti. Ve čtení jsme si o živočiších četli z Dětské encyklopedie a plnili k textu 6 úkolů. V matematice jsme na dané téma vymýšleli slovní úlohy a ve výtvarné výchově jsme dávali dohromady skupinový plakát. Nejtěžší ale bylo, hotové dílko ostatním představit. Poskládat ústně pár jednoduchých vět, které na sebe navazují, je pro druháčka ještě těžké. I s tímto posledním úkolem si děti dobře poradily.
  
 

 nahoru
 
 
 
 
 
 
 
 UČILI JSME SE ŠÍT PŘEDNÍ STEH
Žák druhé třídy by měl umět odměřit a navléct nit, udělat na ní uzlík a šít přední steh. Započali jsme tedy nácvik této dovednosti nejprve na papír.

Každý si papír nadírkoval sám a zkusil ušít svůj první steh. Úkolem této hodiny pracovních činností bylo vyšít rámeček z předního stehu. Někomu pořád utíkal uzlík přes dírku, jinému se zas neustále vyvlékala nit, nikdo to ale nevzdal. Zvládli to i kluci švadlenky. Za domácí úkol bylo do další hodiny vyšít jinou bavlnkou druhý rámeček, abychom si mohli pomocí šití něco vytvořit. A co to bylo? Něco, co je sešité a žáci do toho každý školní den píší - sešitek. U velkého stolu proběhl stručný výklad s ukázkou, jak na to a žáci se dali do šití. Sešitky dostaly na přední stranu název Les a barevný obrázek.     nahoru

 

 


 
 
 JAK JSME MALOVALI MUCHOMŮRKY
A přišel říjen. V lesích konečně začaly růst houby. Jak načasované pro naši výuku, neboť v prvouce jsme se právě věnovali houbám.

Houbové povídání jsme měli celý týden. V matematice jsme počítali slovní úlohy o houbách, v českém jazyce tvořili s nimi věty, třídili jsme jejich názvy podle slabik ... Prohlíželi jsme si houby z umělé hmoty, třídili je na skupinky. A ozdobu našich lesů - muchomůrku červenou, jsme malovali temperovými barvami. Další den jsme dozdobili klobouček kuličkami z papírového kapesníku a na nožičku jsme nalepili papírovou krajku. Muchomůrky zkrásněly.   nahoru


 


 

 

 

 

  CINKY LINKY HOUPAJÍ SE JEŘABINKY
Je konec září a nejen podle kalendáře již nastal podzim. Příroda se začala barvit do krásy a v prvouce jsme se začali učit o podzimním lese.

Tento týden byly na řadě rostliny lesa. Žáci vyčetli z učebnice a obohatili si tak vědomosti z 1.třídy o stromech, keřích a dalších rostlinách lesa. Pochopili rozdíl mezi kaštanem a jírovcem, prohlédli si obrázek dosud jim neznámé přesličky a zjistili, že v lesích rostou i jedovaté rostliny - rulík a vraní oko. Mluvili jsme o bezu černém a jeho bezinkách, o jeřábu a jeřabinách. A jeřabinky vybrala paní učitelka za námět do výtvarné výchovy. Najít letos v přírodě jeřáb, na kterém by se červenalo jeřabinami, bylo pro horké léto velkým uměním. Kdo však hledá, najde. A tak každá dvojice žáků dostala na pozorování kousek větévky s listy i plody jeřábu. Malovalo se hned od ruky štětcem, jeřabinky se pak zvýraznily tuší. Výborní pozorovatelé namalovali na obrázek složené listy a trsy jeřabin.        nahoru
 
 JEŠTĚ JE LÉTO - BABÍ LÉTO
Tento týden jsme využili ještě slunečných dní a vyšli si do okolí školy nasbírat listí k vylisování. Budem je brzy potřebovat. Pozorovali jsme tvary listů a vzpomínali na názvy stromů. Ve škole jsme pak jehlou vytvářeli vypichovaný obrázek - list. Nejprve jsme se list pokusili sami od ruky nakreslit, šablonku použilo jen pár žáků. Načrtli jsme si i žilky a hurá do práce s jehlou. Všichni jsme dokázali, že máme trpělivost a obrázek jsme dokončili. V matematice jsme začali nové učivo, sčítání s přechodem přes desítku. Ve skupinkách jsme názorně sčítali pomocí obalů od vajíček a víček. Snažili jsme se přijít na to, proč devět a tři není třináct ale dvanáct. V hodinách čtení jsme si četli pohádku o Ferdu Mravenci, kterého jsme pak ve výtvarné výchově kreslili. Na obrázku se měl objevit samozřejmě Ferda s červeným šátkem a jeho domeček, pokud možno i s cedulí s nápisem Práce všeho druhu.   nahoru

 

  DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - AUTOBUS
Konečně dorazily do prvouky pracovní sešity. Téma dopravní výchovy nám zpestřovaly i barevné obrázky pracovních sešitů. Můžeme v nich psát, doplňovat, kreslit, stříhat i lepit.

Popisovali jsme si důležité dopravní značky pro chodce, připomněli důležitá telefonní čísla a třídili dopravní prostředky. Podle toho, kde se pohybují, po čem jezdí nebo kolik mají kol. 
Dopravní prostředek jsme kreslili a skládali ze stavebnice. Byl to autobus. Nakreslený měl mít okna i s cestujícími a z Lega měl mít řidiče.  nahoru
 
  VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY
Začal nový školní rok. Sešli jsme se sice v menším počtu, ale odpočatí a plní energie. Přivítali jsme mezi námi novou paní asistentku i novou žákyni a školní výuka mohla začít.

První týden byl takový ještě oddechový, rozdávaly se učebnice a sešity, obsazovaly se skříňky věcmi, vyzdobili jsme si portfolia, ale hlavně jsme pořád vzpomínali na prázdniny. Letos byly nááádherně slunečné. Žáci byli upovídaní, sypaly se z nich všelijaké prázdninové příhody. Někteří přinesli ukázat i nějakou drobnost, co si z prázdnin přivezli na památku. Viděli jsme mušličky, pohledy, mince, náramky ... a také jsme si nakreslili prázdninové sluníčko.     nahoru 

 

 BUDEME DRUHÁČCI
Prázdniny utíkají jako voda. Za pár dnů se již setkáme v naší škole plni prázdninových dojmů. Přeji všem hodně úspěchů ve 2. třídě a přikládám vzpomínku na konec 1. třídy.nahoru


 

 
 
TOPlist