LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

Červen 2012
TŘÍDA 1.C - školní rok 2011/2012 - CO SE UDÁLO
ČERVEN 2012      1. ZÁŘÍ      2. ŘÍJEN      3. LISTOPAD      4. PROSINEC      5. LEDEN
     6. ÚNOR      7. BŘEZEN      8. DUBEN      9. KVĚTEN      10. ČERVEN
 POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DNY

Nastal poslední školní týden. Naposledy jsme četli z Čítanek, vymýšleli řetězce příkladů a opisovali text z tabule, kterým byla adresa naší třídy do školy. Co kdyby si někdo chtěl o prázdninách procvičit psaní? Může například napsat a poslat pohled. Taky jsme si prázdninovou pohlednici vytvořili. Rozdali jsme si výkresy, sešity, vyklidili skříňky.

Předposlední školní den se s námi přišli rozloučit naši patroni z 9.C a předali nám na památku panenku, jejíž koupí přispěli na celosvětové programy očkování UNICEF. A přišel poslední den tohoto školního roku a s ním i vysvědčení. Co jsme se naučili, to nám již nikdo nevezme a co, nám nechtělo v hlavičkách moc zůstat, to zvládnem příště. A co bylo na vysvědčení? Jak to v prvních třídách bývá, plno jedniček a sem tam dvoječka. Celkem šestnáct žáků prospělo s vyznamenáním. Objevily se ale i trojky a u dvou žáků dokonce ta nejhorší známka. Ve druhém pololetí našlo deset žáků na vysvědčení udělenou pochvalu, dva z nich i s knižní odměnou. O týden dříve, šli však tři žáci domů s výchovným opatřením. Školní řád totiž pořád nedodržují v plném rozsahu. Co je ale nejvíc smutné, jeden žák dostal dvojku z chování za 30 neomluvených hodin. Po rozdání vysvědčení a drobných odměn jsme se naposled vyfotili a rozešli jsme se na prázdniny!

 ROK, ROČNÍ OBDOBÍ A MĚSÍCE

Předposlední školní týden jsme se již nic nového neučili. Dávali jsme dohormady získané vědomosti - procvičovali a opakovali jsme učivo celého prvního ročníku. A co umí šikovný prvňáček? Umí si plynule přečíst s porozuměním jednoduchý text a ví, o čem četl (odpoví nebo vyhledá odpovědi v textu na otázky), opíše a přepíše úhledně slova a jednoduché věty (i s velkým písmenem na začátku a se znaménkem na konci), zvládne též diktát jednoduchých slov či vět, dokáže počítat (rychle či pomaleji, zpaměti nebo sem tam ještě na prstech, ale správně) do 20 bez přechodu desítky, vyřeší jednoduché slovní úlohy. A z prvouky například zvládne vyjmenovat roční období i jejich měsíce. K ročním obdobím žáci přepisovali říkanky a kreslili obrázky.

 LÉTO V LESE

Již jsme si povídali o louce, rybníku a nyní byl na řadě les. Poznávali jsme rostliny i zvířata, která můžeme o prázdninách uvidět v lese. Pozornost jsme věnovali i tomu, co bychom v lese sbírat neměli. A co tvoří les lesem? No přece plno stromů. Les jsme si namalovali a obrázek jsme doplnili nějakou pohádkou, která se odehrává v lese. Žáci malovali O Červené Karkulce, Perníkovou chaloupku, O Smolíčkovi nebo pohádku O Budulínkovi. Také zvířátko jsme si poskládali medvěda z papíru. Tento týden proběhly dvě soutěže. V lehké atletice v městském kole soutěžil za naše prvňáčky Ondra. Prvňáci získali 1.místo. Další soutěž se konala v anglickém jazyce, tam získala 1.místo Monika a 2.místo Jirka.

 TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Začal poslední školní měsíc - červen. V dálce to již voní prázdninami. Všichni se těší na teplé sluníčko, čistou vodu v rybníku a čarokrásnou přírodu. Vytvořili jsme si letní obrázek - vlnky na vodě. Naučené dolní obloučky, které žáci psali na začátku 1.třídy tužkou do písanky, teď kreslili voskovkou. Pak nanesli různé odstíny modré vodové barvy. Když obrázek vody, tak s lodičkou. V další hodině skládali papírovou lodičku. Polovinu lodičky žáci již uměli, neboť se nejdřív poskládá papírová čepice, a tu skládali kdysi z novin. Ještě loďky vyzdobit, podepsat a nelepit na vodu. Prázdniny, pospěšte si!

TOPlist